Dofinansowania

Istnieje wiele form dofinansowań na szkolenia w zależności od sytuacji osoby zainteresowanej. Opcje dofinansowań z PARP są różne i zależą one od prowadzonych projektów w danym województwie. Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć województwo, którego jest się mieszkańcem.

Powiatowy Urząd Pracy posiada również formy wsparcia nie tylko dla osób bezrobotnych. Przykładowo z dofinansowań KFS mogą skorzystać pracodawcy oraz ich pracownicy.