Celem konkursu realizowanego w ramach KPO, jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego, tym samym –  utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności.

Centrum Szkolenia Zawodowego udało się zdobyć odpowiednią ilość punktów w konkursie i w związku z tym otrzymać fundusze na budowę branżowego centrum umiejętności dla branży izolacji przemysłowych.

Wartość dotacji: 9 999 445,73.

Liderem projektu jest Centrum Szkolenia Zawodowego, partnerem głównym zostało Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych, a partnerem dodatkowym firma Multiserwis Sp. z o.o.

W ramach utworzenia branżowego centrum umiejętności planowana jest budowa piętrowego budynku z częścią warsztatową do praktycznej nauki zawodu, sal wykładowych oraz remont istniejących pomieszczeń biurowych.  Budynek będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, a także powiększony o miejsca noclegowe oraz pomieszczenia socjalne/gastronomię.

Etap 1 – budowa.

W listopadzie 2023 roku miało miejsce wyburzenie istniejącego budynku warsztatowego, w marcu 2024 roku wbito pierwsze szpadle i łopaty, a następnie wykonano fundamenty. Obecny etap prac budowlanych to murowanie ścian nośnych.

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2024 roku.

Zapraszamy wszystkich, których chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie izolacji przemysłowych na szkolenia zawodowe w nowo utworzonym Branżowym Centrum Umiejętności. Nabór rusza od 2 stycznia 2025 r. Szkolenia w będą w całości sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu.

Harmonogram realizacji:

  • Rozwój umiejętności zaw. uczniów w danej dziedzinie w ramach szkoleń zawodowych – 50 osób – zakończenie do 30.06.2025
  • Rozwój umiejętności zaw. studentów w danej dziedzinie w ramach szkoleń zawodowych – 10 osób – zakończenie do 30.03.2026
  • Prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w danej dziedzinie. – 22 osoby – zakończenie do 30.03.2026
  • Wspieranie osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w danej dziedzinie w ramach kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej). – 80 osób – zakończenie do 30.09.2025 ; – 58 osób – zakończenie do 30.03.2026
  • Prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących wybraną część programu nauczania danego zawodu. – 50 osób – zakończenie do 30.03.2026
  • Prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe). – 50 osób – zakończenie do 30.03.2026