Projekt 1- Podmiotowy System Finansowania – realizacja usług rozwojowych w województwie podlaskim

Dla kogo? -> Pracodawcy, pracownicy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, dużych przedsiębiorstwach oraz zatrudniona u pracodawców niebędących przedsiębiorstwami, które posiadają swoją siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie woj. podlaskiego. 

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://wupbialystok.praca.gov.pl/

Gdzie się zgłosić? -> Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Od kiedy? -> Od01.01.2024

Do kiedy? -> do 31.12.2029

Nabór wniosków: brak danych

Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, 
e-mail: psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl
nr tel.: 85 74 97 221, 85 74 97 238, 85 74 97 248,