Projekt 1 Kształcenie ustawiczne     

Dla kogo ->  dla osób od 15 roku życia zamieszkujących/ pracujących/ uczących się na terenie województwa opolskiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Gdzie znajdę szczegóły? -> Działanie 5.11 Opolskie Kształcenie Ustawiczne

Gdzie się zgłosić? -> Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Od kiedy? -> 10.07.2023 r.

Do kiedy? -> 31.07.2025 r.

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel. 77 40 33 600
77 40 33 660 


Projekt 2 Adaptacyjność pracodawców i pracowników

Dla kogo ->  dla pracodawców, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego oraz ich pracowników, którzy zamieszkują lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego.

Gdzie znajdę szczegóły? -> Działanie 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników (opolskie.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Od kiedy? -> 17.07.2023 r.

Do kiedy? -> 31.07.2025 r.

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel. 77 40 33 600
77 40 33 660