Kurs na dźwigi

Dźwigi można podzielić na dwie kategorie: budowlane i towarowo-osobowe. Te drugie (często nazywane potocznie windami) zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego. Oznacza to, że podlegają one pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przez co do ich obsługi wymagane jest przejście kursu UDT oraz zdanie egzaminu przed komisją.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • Dźwigi budowlane
 • Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
 • Rodzaje dźwigów
 • Budowa dźwigów
 • Czynności operatora przed, w trakcie i po obsłudze urządzenia
 • Przepisy BHP
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin
 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń których dotyczy kurs i egzamin.
 • Czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
 • Miejsce kursu: wskazany zakład pracy lub Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75 i/lub ul. Kamienna 9, 47-300 Krapkowice)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaplecze socjalne
 • Dostęp do urządzenia technicznego na czas zajęć praktycznych
 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Czas trwania kursu wynosi 25 godzin (teoria, praktyka oraz egzamin).

Rodzaj uprawnień będzie adekwatny do kategorii, z której kandydat będzie egzaminowany- mogą być to dźwigi budowlane lub towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

Wszystko zależy od rodzaju wykonywanych zleceń. Pracownik niewielkiej firmy, która buduje domki jednorodzinne, być może nigdy nie wykorzysta takich uprawnień- w dużych firmach obsługa dźwigów budowlanych występuje częściej.

W przypadku dźwigów – operator uzyskuje uprawnienia na okres 10 lat.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych warunków pracy, ponadto jest zobowiązany do przeprowadzenia terminowych przeglądów i konserwacji urządzenia. Jeżeli pracownik zauważy jakieś usterki/ wady sprzętu, powinien zgłosić je swojemu przełożonemu.

Nie, ale taką sytuację należy zgłosić w oddziale UDT, który wyda za dodatkową opłatą, duplikat dokumentu.

Od 9.02.2024 r. wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 268,33 zł.

Tak, zwykle są to dofinansowania do szkolenia, zakończonego egzaminem UDT. W każdym regionie pojawiają się różnego rodzaju dofinansowania, są też takie, które mają charakter ogólnopolski- jeżeli spełnia się wymagane kryteria, to warto skorzystać z tej formy wsparcia.

Przebieg szkolenia

 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
Forma zajęć

 • Stacjonarnie – w naszym ośrodku szkoleniowym lub zakładzie pracy wskazanym przez klienta
 • On-line– istnieje możliwość przeprowadzenia części szkolenia w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS (dotyczy części teoretycznej )
Przebieg egzaminu

 • Część 1: egzamin teoretyczny, składający się z 15 pytań
 • Część 2: egzamin praktyczny na placu manewrowym
Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do obsługi dźwigów budowlanych lub towarowo – osobowych

Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy