Kurs Bezpieczna praca na wysokości – Zarzadzanie

Odpowiednie zarządzanie pracami wysokościowymi w znacznym stopniu minimalizuje ryzyko wystąpienia wypadków, a za prawidłową organizację tych robót odpowiada pracodawca oraz delegowani do tego: kierownicy, brygadziści, czy inspektorzy BHP.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe + ukończenie I modułu szkolenia (Bezpieczna praca na wysokości z zastosowaniem SOI)
 • stan zdrowia: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy pow. 3 m
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl)
 • dodatkowo: ubranie robocze (odzież i obuwie ochronne)
 • 1 dzień – 8 godz.
 • Rozpoczęcie zajęć: 8:00
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie)
 • Rusztowanie szkoleniowe
 • Dostęp do sprzętu ochrony indywidualnej
 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Zaplecze socjalne
 • Przerwy kawowe
 • na czas trwania szkolenia uczestnik musi posiadać obuwie ochronne i odzież roboczą, do pracy na warsztacie
 • Praca na wysokości w świetle obowiązujących przepisów
 • Ocena wystąpienia ryzyka podczas pracy na wysokości
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Obowiązki pracodawcy i osób nadzorujących prace wysokościowe
 • i wiele innych
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Szkolenie jest adresowane do pracowników wykonujących prace wysokościowe- będą to pracownicy budowlani, montażyści, wykonujący instalacje, montażyści stawiający rusztowania, firmy świadczące usługi wysokościowe – grono odbiorców jest bardzo szerokie.

Szkolenie wyposaży jego uczestnika nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności, związane z wykonywaniem pracy na wysokości z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. Kluczową rolę w szkoleniu odgrywa bezpieczeństwo, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnik szkolenia uzyska uprawnienia do wykonywania pracy pow. 1 m, które będą potwierdzały jego znajomość z zasadami bezpieczeństwa, przepisami, wymogami oraz właściwy użytkowaniem sprzętu ochrony indywidulanej.

Bezpieczna praca na wysokości to cykl 3 szkoleń poświęconych pracy na wysokości. Moduł pierwszy uczy właściwego wykorzystania SOI, jest dedykowany pracownikom wysokościowym. Moduł II poświęcony jest zarządzaniu praca na wysokości i jest dedykowany kadrze kierowniczej. Ostatni, III moduł, poświęcony jest ratownictwu wysokościowemu.

Kursant jest zobowiązany do posiadania ubrania roboczego lub takiego, które umożliwia wygodne poruszanie się po rusztowaniu szkoleniowym oraz odpowiednie, antypoślizgowe obuwie ochronne.

Udział w szkoleniu nie wymaga doświadczenia na konkretnym stanowisku pracy. Wzięcie udziału w niektórych modułach szkolenia, może wymagać uczestnictwa w podstawowym szkoleniu, związanym z bezpieczeństwem wysokościowym.

Osoba, która ma lęk wysokości prawdopodobnie zrezygnuje z wykonywania prac wysokościowych, dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa współpracowników.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Szkolenie składa się z 2 części: teorii i praktyki.

Uprawnienia wydawane są na czas bezterminowy, ich odświeżenie póki co nie jest wymogiem, a zaleceniem – w ramach prewencji warto powtarzać szkolenie co 2 lata.

Pracą na wysokości nazywamy pracę wykonywana powyżej 1 m, kiedy pracownik nie jest zabezpieczony stałymi konstrukcjami/ ścianami, które zapewniałyby mu bezpieczeństwo.

Same plusy!

Korzyści

Kompetencje

do zarządzania bezpieczną praca na wysokości

Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Zdjęcia

Galeria szkoleniowa

Baza wiedzy

Poradnik branżowy

Praca na wysokości niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania zarówno dla pracowników, jak i dla osób zarządzających tymi pracami. Zrozumienie odpowiedzialności i właściwego podejścia do zarządzania pracą na wysokości jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i efektywności pracy.

NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI – BEZPIECZEŃSTWO TO PRIORYTET

Przy realizacji zadań na wysokościach, bezpieczeństwo jest najważniejszym czynnikiem. Chociaż praca na wysokościach jest nieodzownie związana z ryzykiem, odpowiednie szkolenia i procedury mogą znacznie zmniejszyć szansę na występowanie wypadków.

Szkolenia z zarządzania pracą na wysokości skupiają się na instruowaniu zarządców, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, identyfikować zagrożenia i wprowadzać skuteczne środki zaradcze. Praktyka ta, zwana również nadzorem nad pracownikami, jest kluczowa dla zachowania bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy.

NADZÓR PRACOWNIKÓW – DLACZEGO ZARZĄDZANIE PRACĄ NA WYSOKOŚCI JEST TAKIE WAŻNE?

Zarządzanie pracą na wysokości jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na miejscu pracy. Osoby pełniące role zarządcze muszą znać zagrożenia związane z pracą na wysokościach, aby mogły efektywnie zabezpieczyć swoich pracowników. Równie ważne jest zrozumienie, jakie procedury należy zastosować, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę.

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRACĄ NA WYSOKOŚCI

Szkolenia z zarządzania pracą na wysokości skupiają się na kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, zarządcy muszą zrozumieć, jakie są zagrożenia związane z pracą na wysokościach i jak je minimalizować. Po drugie, muszą znać odpowiednie procedury bezpieczeństwa i zasady, które należy stosować. Po trzecie, powinni oni wiedzieć, jak skutecznie nadzorować pracowników podczas pracy na wysokościach.

Szkolenie dostarcza uczestnikom nie tylko  wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, związane z koordynowaniem prac wykonywanych na wysokości z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. Kluczową rolę w szkoleniu odgrywa bezpieczeństwo, a także skuteczność kierowania zespołem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI – SZKOLENIA ZAWODOWE

Niektóre szkolenia skupiają się na teoretycznych aspektach zarządzania, takich jak identyfikacja zagrożeń i implementacja procedur bezpieczeństwa. Inne szkolenia skupiają się na praktycznych aspektach, takich jak nadzór nad pracownikami na wysokości i skuteczne komunikowanie się z zespołem. Wybór odpowiedniego kursu zależy od specyfiki danej pracy – Szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace na wysokośc jest także szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego czy kurs zabezpieczenia przy pracy na wysokości z SOI (sprzęt ochrony indywidualnej).

Zobacz więcej