Kurs na wciągniki i wciągarki

Kurs operatora wciągników i wciągarek to specjalistyczne szkolenie, które kierujemy zarówno do osób pracujących w powiązanym zawodzie, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę zawodową. Kurs na wciągarki i wciągniki organizowany jest dla osób prywatnych lub pracowników firmowych.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Budowa wciągników i wciągarek
 • Obsługa wciągników i wciągarek
 • BHP i pierwsza pomoc
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin
 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań medycznych do kierowania urządzeniami technicznymi
 • Czas trwania: 19 godzin lekcyjnych
 • Miejsce szkolenia: wskazany zakład pracy lub Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75 i/lub ul. Kamienna 9, 47-300 Krapkowice)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaplecze socjalne
 • Dostęp do urządzenia technicznego na czas zajęć praktycznych
 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Kurs trwa 19 godzin – obejmuje zajęcia teoretyczne i praktykę.

Jeżeli uprawnienia zostały wydane przez UDT i mieszczą się w tej samej kategorii co uprawnienia wydane na suwnicę (ogólnego przeznaczenia lub ogólnego i specjalnego przeznaczenia) to nie wymagają przystępowania do odrębnego egzaminu.

Tak, na zaświadczeniu kwalifikacyjnym początek ważności uprawnień będzie liczony od daty pozytywnie zdanego egzaminu- jednak swoje czynności operator powinien wykonywać dopiero po otrzymaniu stosownego dokumentu.

Zaświadczenie UDT zwykle wydawane jest po ok. 14 dniach od daty pozytywnie zdanego egzaminu, czas ten jednak może się wydłużyć w sezonie urlopowym lub okresach świątecznych.

W zależności od kategorii uprawnień- są one wydawane na 5 lub 10 lat.

Jeżeli informacja o nieobecności zostanie pisemnie zgłoszona do UDT najpóźniej na 3 dni przed wyznaczona datą egzaminu opłata zostanie zwrócona lub przeniesiona na poczet następnego egzaminu.

Od 9.02.2024 r. wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 268,33 zł.

Egzaminowany musi posiadać przy sobie dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowców paszport, wizę lub inny dokument, który potwierdza jego legalny pobyt w kraju.

Warto, aby była ona dostępna w miejscu pracy, aby w razie potrzeby móc ją bez problemu okazać.

Przebieg szkolenia

 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
Forma zajęć

 • Stacjonarnie – w naszym ośrodku szkoleniowym lub zakładzie pracy wskazanym przez klienta
 • On-line– istnieje możliwość przeprowadzenia części szkolenia w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS (dotyczy części teoretycznej )
Przebieg egzaminu

 • Część 1: egzamin teoretyczny, składający się z 15 pytań
 • Część 2: egzamin praktyczny na placu manewrowym
Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do obsługi wciągników i wciągarek


Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy