Projekt 1 – Kierunek – Rozwój

Dla kogo? -> osoby dorosłe, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Gdzie znajdę szczegóły? -> Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Od kiedy? -> 01.11.2023

Do kiedy? -> 30.04.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
Szosa Chełmińska 30/32,
87-100 Toruń
tel. : +48 56 66 93 900,
e-mail: wup@wup.torun.pl


Projekt 2 – Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

Dla kogo? mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne), jak również duże przedsiębiorstwa, czy podmioty inne niż przedsiębiorstwa (w tym podmioty administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym) z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracownicy   

Gdzie znajdę szczegóły? -> O projekcie – Portal – Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko Pomorskiem (tarr.org.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Od kiedy? -> 01.07.2023 

Do kiedy? -> 30.06.2025   

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Włocławska 167,
87-100 Toruń

ul. Szeroka 35,
87-100 Toruń 
tel. 56 699 54 92,
56 699 54 97
e -mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl,