Kurs na żurawie

Kurs na żurawie to szkolenie z zakresu obsługi urządzenia transportu bliskiego, które wymaga zdobycia specjalnych kwalifikacji. W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach kursanci mają okazję nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą oni gotowi do podejścia do egzaminu przed komisją UDT.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie przewoźne i przenośne
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące
 • Żurawie samojezdne
 • Rodzaje stosowanych żurawi
 • Budowa żurawi
 • Obowiązki operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Awarie urządzenia
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin
 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań medycznych do kierowania urządzeniami technicznymi
 • Czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
 • Miejsce szkolenia: wskazany zakład pracy lub Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaplecze socjalne
 • Dostęp do urządzenia technicznego na czas zajęć praktycznych
 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Zakres uprawnień będzie adekwatny do kategorii, w ramach której uczestnik przystąpi do egzaminu – jeżeli wybierze żurawie stacjonarne, to zdobędzie uprawnienia do obsługi tego urządzenia.

Czas trwania szkolenia wynosi 25 godzin, w ramach których realizowana jest część teoretyczna, praktyczna oraz egzamin.

Nie ma takiej możliwości – wybór nowej kategorii uprawnień wiąże się z koniecznością przystąpienia do pełnego egzaminu – do teorii i praktyki.

Jeżeli egzaminowany został zgłoszony przez firmę szkoleniową, to w pierwszej kolejności do niej należy się zwrócić z pytaniem, czy dokument został dostarczony do firmy. Jeśli kandydat przystępował do egzaminu indywidualnie, to o swoje uprawnienia musi pytać w oddziale UDT.

Istotne, aby min.3 miesiące przed ich wygaśnięciem złożyć wniosek do UDT o wydanie nowego dokumentu.

Prawdopodobnie nie- urząd raczej nie analizuje powodów nieobecności, liczy się zapisany w ustawie czas, który daje możliwość zgłoszenia nieobecności podczas egzaminu, a są to 3 dni robocze, poprzedzające egzamin.

Wszystko zależy od liczby uczestników- im grupa jest większa, tym czas trwania egzaminu dłuższy. Warto zarezerwować sobie w tym dniu ok. 3 godzin, które w zupełności powinny wystarczyć na przeprowadzenie całego egzaminu, pod warunkiem, że teoria i praktyka odbywają się w jednym miejscu.

Do kolejnego egzaminu można przystąpić po ponownym złożeniu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji przez UDT – najwcześniej miesiąc po poprzednim egzaminie (tyle wynosi ustawowy czas na wyznaczenie terminu egzaminu od momentu złożenia wniosku).

Przebieg szkolenia

 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
Forma zajęć

 • Stacjonarnie – w naszym ośrodku szkoleniowym lub zakładzie pracy wskazanym przez klienta
 • On-line– istnieje możliwość przeprowadzenia części szkolenia w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS (dotyczy części teoretycznej )
Przebieg egzaminu

 • Część 1: egzamin teoretyczny, składający się z 15 pytań
 • Część 2: egzamin praktyczny na placu manewrowym
Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do obsługi żurawi stacjonarnych, przewoźnych, wieżowych lub samojezdnych.

Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy