Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Jak sama nazwa wskazuje, odbiorcami tego szkolenia, są osoby, które mają zamiar zostać instruktorami lub są delegowane, przez swojego pracodawcę, do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Realizacja nauczania, zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych nie jest możliwa, bez posiadania uprawnień pedagogicznych.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie:: minimum średnie, potwierdzone:
 • świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 • świadectwem ukończenia szkoły policealnej lub dyplomem ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub tytułem robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnym w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub dyplom ukończenia studiów:
 • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl)
 • dodatkowo: ubranie robocze (obuwie ochronne i odzież)
 • 48 godziny
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie) oraz zdalnie- czas realizacji ustalany indywidulanie z trenerem
 • Materiały i narzędzia, niezbędne do realizacji zajęć
 • Pomoc i wsparcie trenera
 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Zaplecze socjalne
 • Przerwy kawowe
 • Elementy psychologii w relacji „instruktor- uczeń”
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu
 • Umiejętności dydaktyczne
 • i wiele więcej
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Szkolenie trwa 48 godzin.

Istnieje możliwość realizacji części materiału w formie zdalnej, same hospitacje- prowadzenie zajęć z grupą musi odbyć się stacjonarnie.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli/ instruktorów, którzy będą prowadzić praktyczną naukę zawodu.

Certyfikat wydawany jest po realizacji całego kursu, wraz z przeprowadzonymi hospitacjami.

Uprawnienia są wydawane na czas nieokreślony.

Same plusy!

Korzyści

Kompetencje

do prowadzenia praktycznej nauki zawodu

Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie ciągłe doskonalenie umiejętności i nabywanie nowej wiedzy staje się kluczem do sukcesu w wielu dziedzinach. Jednym z najważniejszych obszarów, w którym profesjonalne szkolenie odgrywa kluczową rolę, jest edukacja zawodowa. Aby zagwarantować najwyższą jakość kształcenia, instruktorzy muszą być odpowiednio przeszkoleni. Właśnie w tym kontekście pojawia się potrzeba kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

DLACZEGO KURS PEDAGOGICZNY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU JEST TAK WAŻNY?

Kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu nie jest kolejnym zwykłym szkoleniem. To inwestycja w przyszłość, nie tylko dla samego instruktora, ale także dla jego uczniów i całej branży. Dobrej jakości szkolenia zawodowe mogą otworzyć drzwi do świetnych możliwości kariery dla wielu młodych ludzi. Ale co dokładnie sprawia, że ten kurs jest tak ważny?

 • Profesjonalizm i standardy – w profesjonalnej edukacji zawodowej nie ma miejsca na amatorstwo. Kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu zapewnia, że instruktorzy są odpowiednio przygotowani do prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie.
 • Rozwój umiejętności miękkich – nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy technicznej. Instruktor musi również umieć nawiązać relacje z uczniami, motywować ich i rozwijać ich umiejętności interpersonalne.

JAKIE TEMATY SĄ OMAWIANE PODCZAS KURSU DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU?

Szkolenie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest bogate w treść. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obszarów, które są często omawiane podczas takiego kursu:

 • Metodologia nauczania zawodowego: Jak skutecznie przekazywać wiedzę w praktycznych kontekstach? Jakie metody dydaktyczne są najbardziej efektywne?
 • Ocena i feedback: Jak ocenić postępy ucznia? Jak dostarczać konstruktywną informację zwrotną, która naprawdę pomoże uczniom się rozwijać?
 • Technologie w edukacji zawodowej: Jak wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie do wzmocnienia procesu nauczania?

KURS PEDAGOGICZNY DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ INSTRUKTOREM?

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

 • Jakość edukacji – ostatecznym celem każdego instruktora jest zapewnienie, aby jego uczniowie osiągnęli sukces. Dobrze przeszkolony instruktor jest w stanie dostarczyć wiedzę w sposób zrozumiały i przystępny..
 • Zadowolenie zawodowe – instruktor, który jest pewny swoich umiejętności i ma narzędzia niezbędne do prowadzenia skutecznych zajęć, czerpie większą satysfakcję z pracy.
 • Rozwój kariery – ukończenie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu może otworzyć drzwi do nowych możliwości zawodowych, w tym do zajmowania wyższych stanowisk w organizacjach edukacyjnych.

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Końcowy egzamin na instruktora praktycznej nauki zawodu to dopiero początek. Współczesny świat edukacji zawodowej jest pełen wyzwań i zmienia się w zaskakująco szybkim tempie. Aby być na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami i metodami nauczania, instruktorzy muszą ciągle się doszkalać. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu to regularne uczestnictwo w warsztatach, sieciowanie z innymi profesjonalistami w dziedzinie oraz bycie otwartym na nowe pomysły i podejścia to klucz do długotrwałego sukcesu w tej roli.

Ostatecznie, kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu to nie tylko inwestycja w profesjonalny rozwój. To inwestycja w przyszłość edukacji zawodowej, w młode talenty, które są kształcone, oraz w lepszą przyszłość dla całej branży. Dzięki wysoko wykwalifikowanym instruktorom, przyszłe pokolenia specjalistów będą lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości.

Zobacz więcej