Projekt 1 Szkolenia Plus

Dla kogo -> Osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje, mające miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdzie znajdę szczegóły? -> SZKOLENIA PLUS

Gdzie się zgłosić? -> SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA

Od kiedy? -> 01.11.2023

Do kiedy? -> 31.12.2027   

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:

SAGITUM SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Jana Twardowskiego 9
35-302 Rzeszów
mail: biuro@sagitum.pl
tel. (+48) 17 777 61 00   


Projekt 2 Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych

Dla kogo -> dlaosób dorosłych, zamieszkujących zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie subregionu „SD” (dębicki, ropczycko-sędziszowski) woj. podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdzie znajdę szczegóły? ->  „Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych” – Szkoła języków obcych AWALON. Jasło, Krosno, Gorlice, Dębica

Gdzie się zgłosić? -> Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka           

Od kiedy? -> 01.12.2023

Do kiedy? -> 31.12.2026  

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka 
ul. Stanisława Kadyiego 12,
38-200 Jasło;
mail: cskbjaslo@gmail.com
k.kwalifikacji@gmail.com
tel: 13 448 23 89
453 406 660
451 537 770


Projekt 3 Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje

Dla kogo -> osoby, które ukończyły 18 rok życia i które zamieszkują , pracują lub pobierają naukę (z wyłącz. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i oświatową) na terenie powiatów subregionu bieszczadzkiego (SB).

Gdzie znajdę szczegóły? -> O projekcie – Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży (przemyska.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Od kiedy? -> 01.01.2024 r.  

Do kiedy? -> 31.12.2027 r. 

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
ul. Ks. Piotra Skargi 6
37 – 700 Przemyśl
stowarzyszeniespdmkwalifikacje@gmail.com
telefon: 604 672 009    


Projekt 4 Postaw na siebie!

Dla kogo -> osoby dorosłe

Gdzie znajdę szczegóły? -> Postaw na siebie!

Gdzie się zgłosić? -> Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA

Od kiedy? -> 01.09.2023

Do kiedy? -> 31.10.2027  

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Subregion „SRz” – miasto Rzeszów
Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA
mail: biuro@postawnasiebie.edu.pl
tel. 663 155 126 


Projekt 5 Operacja Edukacja!

  • Dla kogo -> Dla osób dorosłych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie powiatu rzeszowskiego ziemskiego, łańcuckiego i strzyżowskiego, nieprowadzących własnej działalności gospodarczej

Gdzie znajdę szczegóły? -> Operacja Edukacja

Gdzie się zgłosić? -> Horeca24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od kiedy? -> 01.10.2023

Do kiedy? -> 30.06.2027 

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Horeca24 Spółka z o.o.
ul. Przy Torze 1
35-205 Rzeszów
mail: biuro@operacjaedukacja.pl
tel. 663 155 800            


Projekt 6 Akademia kwalifikacji zawodowych

Dla kogo -> osoby dorosłe zamieszkałe, zatrudnione lub pobierających naukę na terenie subregionu „SM” w powiatach – mielecki, kolbuszowski woj. podkarpackiego z wyłączeniem osób fizycznych  prowadzących  działalność gospodarczą

Gdzie znajdę szczegóły? -> O projekcie – Akademia kwalifikacji zawodowych (lootus.pl)

Gdzie się zgłosić? -> LOOTUS Joanna Jędrzejowska

Od kiedy? -> 01.12.2023

Do kiedy? -> 01.12.2023

Nabór wniosków: czerwiec 2024 oraz grudzień 2024

Kontakt:
LOOTUS Joanna Jędrzejowska
adres korespondencyjny
ul. Kilińskiego 22
39-300 Mielec
e-mail – akademia@lootus.pl
tel: 881400910, 728545785     


Projekt 7 SJ – program wsparcia osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego

Dla kogo -> dlaosób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gdzie znajdę szczegóły? -> Aktualności (stawil.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Stawil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2027     

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Stawil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Aleja Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
mail:  biuro@stawil.pl 
tel. (+48) 173 070 090


Projekt 8 Rozkwit kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Dla kogo -> dla osób które mają miejsce zamieszkania zatrudnienie lub pobierają naukę (z wył. osób fiz. prowadzących dział. gosp.) na terenie powiatów subregionu przemyskiego “SP”

Gdzie znajdę szczegóły? -> SKM_C257i24020314160 (przemyska.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Fundacja Amico

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2027   

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Fundacja Amico
ul. Gen.  Jakuba Jasińskiego 15A
37-700 Przemyśl


Projekt 9 Subregion “SK” – powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski

Dla kogo -> osobymające miejsce zamieszkania zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie Subregionu „SK”(powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski) województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą.

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.szkolenia.caritas.rzeszow.pl

Gdzie się zgłosić? -> Caritas Diecezji Rzeszowskiej    

Od kiedy? -> 01.01.2024 

Do kiedy? -> 31.12.2026   

Nabór wniosków: marzec 2024

Kontakt:
Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
tel.: +48 178 521 658
e-mail: caritas@caritas.rzeszow.pl


Projekt 10 Generator Kompetencji 3.0 – Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim

Dla kogo -> pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące, pracownicy przedsiębiorstw, osoby starsze w wieku 55 lat i więcej, organizacje pozarządowe i ich pracownicy jak i osoby z nimi współpracujące (w tym wolontariusze), pracodawcy mający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego woj. podkarpackiego (m.Rzeszów, powiaty:rzeszowski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski).

Gdzie znajdę szczegóły? -> Generator Kompetencji 3.0 – Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (rarr.rzeszow.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2027   

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Fryderyka Szopena 51
35-959 Rzeszów
mail: info@rarr.rzeszow.pl
tel. (+48) 17 86 76 210


Projekt 11 Fundusz Usług Rozwojowych II – wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego

Dla kogo -> pracownicy, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące, pracownicy przedsiębiorstw, osoby w wieku 55 lat i więcej, organizacje pozarządowe i ich pracownicy jak i osoby z nimi współpracujące (w tym wolontariusze), pracodawcy

Gdzie znajdę szczegóły? -> O projekcie | Fundusz Usług Rozwojowych II – wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego (parr.pl)

Gdzie się zgłosić? -> Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A  

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026      

Nabór wniosków: marzec 2024

Kontakt:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Księdza Piotra Skargi 7/1
37-700 Przemyśl 
mail: uslugirozwojowe2@parr.pl
tel.(+48) 16 633 63 88 


Projekt 12 Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim

Dla kogo -> MŚP/pracodawcy posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu tarnobrzeskiego województwa podkarpackiego przez minimum 90 dni wstecz, licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (za wyjątkiem podmiotów nowopowstałych).

Gdzie znajdę szczegóły? -> Nowoczesne kompetencje w subregionie Tarnobrzeskim – Marr

Gdzie się zgłosić? -> Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: marzec 2024

Kontakt:
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18
39-300 Mielec
bur@marr.com.pl
tel. 797 600 306
tel. 797 600 309
tel. 797 600 308
tel. 727 003 884

Projekt 13 SK – program wsparcia podkarpackich pracodawców i pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji w ramach PSF dla powiatów: miasto Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego

Dla kogo -> pracodawców, pracowników, pracowników organizacji pozarządowych, osób pracujących, pracowników przedsiębiorstw, pracowników i osób współpracujących z organizacjami pozarządowymi (w tym wolontariuszy) oraz 347 pracodawców i organizacji pozarządowych z terenu subregionu krośnieńskiego (mają wpisaną we właściwym rejestrze lub ewidencji siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednego z powiatów SK (woj. podkarpackie)).

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://www.stawil.pl

Gdzie się zgłosić? -> Stawil Sp. z o.o.

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Stawil Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów
e-mail:  biuro@stawil.pl
 tel. (+48)17 30 700 90  www.stawil.pl