Projekt 1 – Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim.

Dla kogo? -> osoby z podregionu konińskiego (p. słupecki, kolski, turecki, gnieźnieński, wrzesiński, koniński i M. Konin) – 4 529 pracowników (z uwzględnieniem kadry zarządzającej) zatrudnionych w 1 510 przedsiębiorstwach MŚP – 50 pracowników (z uwzględnieniem kadry zarządzającej) zatrudnionych w 5 dużych przedsiębiorstwach , – 21 pracowników zatrudnionych u innych pracodawców

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/6-04-dla-przedsiebiorcow-jst-ngo/ 

Gdzie się zgłosić? -> Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2028

Nabór wniosków: 04.03.2024

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie  
ul. Zakładowa 4 (III piętro) Konin 62- 510 
e-mail: arr@arrkonin.org.pl,  
adres strony www: www.arrkonin.org.pl,  
nr telefonu: 63 245 30 95 


Projekt 2 – Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Dla kogo? -> przedsiębiorcy i inni pracodawcy (bez względu na formę oraz wielkość podmiotu) z subregionu kaliskiego (województwo wielkopolskie) oraz ich pracownicy. 

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://www.inkubator.kalisz.pl/finansujemy/dofinansowania-do-szkolen/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry-nowa-edycja-2024/ 

Gdzie się zgłosić? -> Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Od kiedy? -> 15.01.2024

Do kiedy? -> 29.12.2028

Nabór wniosków: 12.03.2024

Kontakt

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Częstochowska 25 (pokój nr 9) Kalisz 62-800,  
ul. Szkolna 24 Ostrów Wielkopolski 63- 400,  
e-mail: sekretariat@inkubator.kalisz.pl,  
adres strony www: www.inkubator.kalisz.pl,  
nr telefonu: 62 764 12 42


Projekt 3 – Usługi rozwojowe w subregionie pilskim – szansą na zmianę

Dla kogo? -> 878 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych), z uwzględnieniem  właścicieli i kadry zarządzającej i 2 dużych przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, w tym: 88 (10%) działających w obszarach inteligentnych specjalizacji dla podregionu pilskiego – 2600 pracowników przedsiębiorstw (w tym społecznych i spółdzielni), (także prowadzących dział. na własny rachunek), z subregionu pilskiego -powiaty: chodzieski, pilski, wągrowiecki, złotowski, czarnkowsko-trzcianecki.

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.fripww.pl

Gdzie się zgłosić? -> Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  

Od kiedy? -> 01.03.2024

Do kiedy? -> 31.12.2028

Nabór wniosków: brak danych

Kontakt

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  
ul. Grunwaldzka 2 Piła 64-920,  
ul. Piękna 58 Poznań 60-589  
E-mail: fripww.poznan@gmail.com  
Adres strony www: www.fripww.pl,  
nr telefonu: 61 671 04 81


Projekt 4- Usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców podregionu leszczyńskiego

Dla kogo? -> 1450 przedsiębiorców i innych pracodawców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie podregionu leszczyńskiego (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński i m. Leszno) w woj. wielkopolskim oraz ich pracowników

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.kig.pl

Gdzie się zgłosić? -> KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2028

Nabór wniosków: brak danych

Kontakt

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 
ul. Święty Marcin 24/402 Poznań 61- 805,  
E-mail: kig@kig.pl,  
adres strony www: www.kig.pl
nr telefonu 22 630 96 00


Projekt 5- Usługi rozwojowe dla Twojego biznesu

Dla kogo? -> Przedsiębiorstwa i inni pracodawcy z subregionu poznańskiego i ich pracownicy.

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe-dla-twojego-biznesu/ 

Gdzie się zgłosić? -> Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o

Od kiedy? -> 02.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2028

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o :  
ul. Piekary 19 Poznań 61-823,  
e-mail: info@warp.org.pl
adres strony www: www.warp.org.pl
nr telefonu: 61 656 35 00


Projekt 6- Transformacja kapitału ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej

Dla kogo? -> Pracowników z  MMŚP (w tym samozatrudnionych) i pracowników z dużych przedsiębiorstw oraz uzyskanie kwalifikacji przez pracowników (preferowane zielone kwalifikacje), którzy przyczynią się do wsparcia transformacji gospodarki w Województwie Wielkopolskim oraz dostosują się do potrzeb zmieniającego się rynku.

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.arrkonin.org.pl  

Gdzie się zgłosić? -> Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2028

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Biuro projektu:  
ul. Zakładowa 4 (III piętro) Konin 62-510  
E-mail: arr@arrkonin.org.pl  
Adres strony www: www.arrkonin.org.pl  
telefon: 63 245 30 95


Projekt 7- Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej

Dla kogo? -> osoby dorosłe nieprowadzące działalności gospodarczej z Województwa Wielkopolskiego (powiat słupecki, kolski, turecki, koniński i Miasto Konin), które uczą się, pracują/pracowały lub zamieszkują w Województwie Wielkopolskim  

– osób pracujących/zatrudnionych, które z własnej inicjatywy chcą uzyskać kwalifikacje w kierunku zgodnych z Inteligentnymi specjalizacjami czy potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej gospodarki. 

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.arrkonin.org.pl  

Gdzie się zgłosić? -> Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2028

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Biuro projektu:  
ul. Zakładowa 4 (III piętro) Konin 62-510  
E-mail: arr@arrkonin.org.pl  
Adres strony www: www.arrkonin.org.pl  
telefon: 63 245 30 95