Projekt 1 Usługi rozwojowe dla pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim.   

Dla kogo -> pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim.   

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/nabory/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian-felu.09.06-iz.00-001-23/

Gdzie się zgłosić? -> Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada

Od kiedy? -> 01.10.2024 

Do kiedy? -> 31.03.2027         

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada
ul. Bolesława Wirskiego 14/64,
22-100 Chełm 
stow_triada@wp.pl 
tel. (82) 565 84 45


Projekt 2  Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP

Dla kogo -> przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw w podregionie lubelskim (pow.: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin) 

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/nabory/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian/9.6-adaptacyjnosc-pracodawcow-i-pracownikow-do-zmian-felu.09.06-iz.00-001-23/

Gdzie się zgłosić? -> Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.

Od kiedy? -> 01.04.2024 

Do kiedy? -> 30.09.2026    

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,
20-262 Lublin 
biuro@lpnt.pl 
tel. 815 346 100


Projekt 3 Finansowanie usług rozwojowych dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z podregionu puławskiego

Dla kogo -> przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw na terenie podregionu puławskiego, obejmującego następujące powiaty: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski i rycki

Gdzie znajdę szczegóły? -> 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian FELU.09.06-IZ.00-001/23 | Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Gdzie się zgłosić? -> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Od kiedy? ->  01.04.2024 

Do kiedy? -> 30.09.2026        

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Józefa Franczaka “”Lalka””
43, 20-345 Lublin 
sekretariat@fundacja.lublin.pl 
tel. (81) 710 19 00