Projekt 1-  FESL.06.08-IP.02-097/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dla priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji – działanie FESL.06.08 Upskilling pathways

Dla kogo? -> Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne.

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/23192623-nabor-nr-fesl-06-08-ip-02-097-24

Gdzie się zgłosić? -> Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Od kiedy? -> 29 lutego 2024 r.

Do kiedy? -> 15 maja 2024 r.

Nabór wniosków: 29 lutego 2024 r.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
telefony: 
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Kancelaria: +48 32 757 33 79
e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego
telefon: 32 757 33 11
E-mail: efs@wup-katowice.pl

Informację o aktualnych projektach można znaleźć na: 

http://rpo.wup-katowice.pl/ 

www.fundusz-silesia.pl

 Punkt informacyjny: 

rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne