Urząd Pracy posiada również bony szkoleniowe do celów aktywizacji bezrobotnych do 30 r.ż. Stanowią one gwarancję skierowania osoby bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Warunkiem stanowiącym przyznanie takiego bonu jest opracowanie wraz z Urzędem  Pracy indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienie przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon szkoleniowy – komu przysługuje i na czym polega ta forma wsparcia? – Youtube