Projekt 1- Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych.

Dla kogo? -> Przedsiębiorstwa: MŚP (w tym spółdzielnie i przedsiębiorstwa społeczne), duże przedsiębiorstwa, podmioty (pracodawcy) nie będący przedsiębiorstwami oraz ich pracownicy    

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych 

Gdzie się zgłosić? -> Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

Od kiedy? -> 04.10.2023

Do kiedy? -> 30.06.2026

Nabór wniosków: brak danych

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce,  
tel.  41 3641620, 41 3641660 


Projekt 2- Buduj swój rozwój. Baza Usług Rozwojowych

Dla kogo? -> Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności, kompetencje lub nabyć kwalifikacje mające miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach, osoby starsze (która ukończyła 60 r. życia), osoby z niepełnosprawnościami. 

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych 

Gdzie się zgłosić? -> Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

Od kiedy? -> 04.10.2023

Do kiedy? -> 30.06.2026

Nabór wniosków: brak danych

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce,  
tel.  41 3641620, 41 3641660