Kurs Bezpieczna praca na wysokości – Ratownictwo

Ratownictwo często kojarzy się ze specjalistycznymi służbami, które docierając na miejsce zdarzenia, udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. W przypadku pracy na wysokości, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, powinien posiadać każdy, kto taką pracę wykonuje.

Ważne informacje

Szczegóły szkolenia

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe + ukończenie I modułu szkolenia (Bezpieczna praca na wysokości z zastosowaniem SOI)
 • stan zdrowia: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy pow. 3 m
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl)
 • dodatkowo: ubranie robocze (odzież i obuwie ochronne)
 • 1 dzień – 8 godz.
 • Rozpoczęcie zajęć: 8:00
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie)
 • Rusztowanie szkoleniowe
 • Dostęp do sprzętu ochrony indywidualnej
 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Pomieszczenia socjalne, prysznice
 • Poczęstunek
 • na czas trwania szkolenia uczestnik musi posiadać obuwie ochronne i odzież roboczą, do pracy na warsztacie
 • Analiza ryzyka podczas pracy na wysokości
 • Rozpoznanie i reagowanie na sytuacje niebezpieczne
 • Minimalizowanie wystąpienia ryzyka w pracy na wysokości
 • Opracowanie strategii postępowania w momencie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
 • i wiele innych
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Szkolenie jest adresowane do pracowników wykonujących prace wysokościowe- będą to pracownicy budowlani, montażyści, wykonujący instalacje, montażyści stawiający rusztowania, firmy świadczące usługi wysokościowe – grono odbiorców jest bardzo szerokie.

Szkolenie wyposaży jego uczestnika nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności, związane z wykonywaniem pracy na wysokości z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. Kluczową rolę w szkoleniu odgrywa bezpieczeństwo, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnik szkolenia uzyska uprawnienia do wykonywania pracy pow. 1 m, które będą potwierdzały jego znajomość z zasadami bezpieczeństwa, przepisami, wymogami oraz właściwy użytkowaniem sprzętu ochrony indywidulanej.

Bezpieczna praca na wysokości to cykl 3 szkoleń poświęconych pracy na wysokości. Moduł pierwszy uczy właściwego wykorzystania SOI, jest dedykowany pracownikom wysokościowym. Moduł II poświęcony jest zarządzaniu praca na wysokości i jest dedykowany kadrze kierowniczej. Ostatni, III moduł, poświęcony jest ratownictwu wysokościowemu.

Kursant jest zobowiązany do posiadania ubrania roboczego lub takiego, które umożliwia wygodne poruszanie się po rusztowaniu szkoleniowym oraz odpowiednie, antypoślizgowe obuwie ochronne.

Udział w szkoleniu nie wymaga doświadczenia na konkretnym stanowisku pracy. Wzięcie udziału w niektórych modułach szkolenia, może wymagać uczestnictwa w podstawowym szkoleniu, związanym z bezpieczeństwem wysokościowym.

Osoba, która ma lęk wysokości prawdopodobnie zrezygnuje z wykonywania prac wysokościowych, dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa współpracowników.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Szkolenie składa się z 2 części: teorii i praktyki.

Uprawnienia wydawane są na czas bezterminowy, ich odświeżenie póki co nie jest wymogiem, a zaleceniem – w ramach prewencji warto powtarzać szkolenie co 2 lata.

Pracą na wysokości nazywamy pracę wykonywana powyżej 1 m, kiedy pracownik nie jest zabezpieczony stałymi konstrukcjami/ ścianami, które zapewniałyby mu bezpieczeństwo.

Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do wykonywania zawodu


Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Zdjęcia

Galeria szkoleniowa

Baza wiedzy

Poradnik branżowy

Szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego jest kierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace na wysokości. Bezpieczeństwo w pracy na wysokości zależy przede wszystkim od kwalifikacji, kompetencji i umiejętności fachowego posługiwania się sprzętem oraz zdolności praktycznego zastosowania technik dostępu. Jednak gdy dojdzie do wypadku, wówczas potrzebna jest szybka reakcja – akcja ratownicza wraz z udzieleniem pierwszej pomocy. Uderzenia, upadki z wysokości czy szok wiszenia to sytuacje, w których osoba nadzorująca prace jest zobowiązana przeprowadzić akcję ratunkową: ten obowiązek wynika z opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

SZKOLENIE Z RATOWNICTWA NA WYSOKOŚCI – I CO DALEJ?

Ukończenie szkolenia, wiąże się z otrzymaniem certyfikatu, potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa podczas wykonywania pracy na wysokości. Warto pamiętać, że osoba sprawująca nadzór nad pracami wysokościowymi, w razie zaistnienia takiej potrzeby jest zobowiązana do przeprowadzenia akcji ratunkowej.

KURS RATOWNICTWA NA WYSOKOŚCI – CO GWARANTUJEMY?

 • Udział w specjalistycznym szkoleniu teoretycznym i praktycznym
 • Wyspecjalizowaną kadrę instruktorów, która posiada prestiżowe, międzynarodowe uprawniania, wykorzystywane w codziennej pracy z dostępem linowym
 • Własne opracowania materiałów,
 • Środki ochrony indywidualnej, do realizacji części praktycznej szkolenia

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE – CZYM DOKŁADNIE JEST?

Pojęcie ratownictwa wysokościowego jest bardzo szerokie. Termin ten odnosi się czynności podejmowanych przez osoby, które pracują na wysokości i skupiają się na pomocy osobom, które znajdują się w sytuacjach zagrożenia życia. W skład ratownictwa wysokościowego wchodzi m.in.:

 • ratownictwo z drzew,
 • pomoc osobom, które znajdują się w miejscach o utrudnionym dostępie (sztolnie, studnie, kominy czy szczyty gór),
 • pomoc osobom, które podejmują prace wysokościowe na zróżnicowanych konstrukcyjnie obiektach np. platformy.

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE – SZKOLENIE W CSZ KRAPKOWICE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach opracował kompleksowy system szkoleń wysokościowych, który przygotowuje uczestnika do jakże odpowiedzialnej pracy – ratownika wysokościowego. Po ukończeniu kursu kursant nabywa niezbędną wiedzę teoretyczną dotycząca podstaw prawnych w podejmowaniu akcji ratowniczych podczas prac na wysokości, a także umiejętności praktyczne do bezpiecznego poruszania się na wysokości.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenia i przejrzenia pełnej oferty kursów w CSZ Krapkowice. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Zobacz więcej