Kurs na układnice magazynowe

Układnice magazynowe to urządzenia, które wykorzystywane są w szeroko pojętej logistyce. W Centrum Szkolenia Zawodowego kursanci mają okazję nabyć umiejętności sprawnej obsługi tych maszyn, które przygotują ich do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • Rodzaje stosowanych układnic
 • Budowa układnic
 • Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Zajęcia praktyczne
 • Egamin
 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń i pracy na warsztacie
 • Czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
 • Miejsce szkolenia: wskazany zakład pracy lub Centrum Szkolenia Zawodowego  (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaplecze socjalne
 • Dostęp do urządzenia technicznego na czas zajęć praktycznych
 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Czas realizacji szkolenia wynosi 25 godzin (teoria, praktyka oraz egzamin).

Pozytywny wynik egzaminu, jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień operatora układnic.

Wszystko zależy od docelowego miejsca pracy- jeżeli w zakładzie pracy, do którego kandydat aplikuje, wykorzystywane są układnice magazynowe, posiadanie takich uprawnień z pewnością będzie premiowane.

Ważność uprawnień z obsługi układnic wynosi 10 lat- po tym okresie nie trzeba przystępować do kolejnego egzaminu, należy jednak pamiętać o złożeniu wniosku o wydanie nowego dokumentu, na 3 miesiące przed wygaśnięciem ważności dotychczasowych uprawnień.

Uprawnienia w zakresie obsługi nie upoważniają jego posiadacza do wykonywania napraw i przeglądów, którymi powinien zajmować się konserwator.

Jeżeli uprawnienia zostały wydane przez UDT, to ich posiadacz może podjąć zatrudnienie w dowolnym zakładzie pracy, mieszczącym się na terenie RP.

Nie, nawet jeśli pracodawca poniósł opłatę egzaminacyjną, uprawnienia wydane są na konkretną osobę i do niej należą. Kwestię finansowania egzaminu, zasady na jakich ma się ono odbyć warto omówić wcześniej z pracodawcą.

Nie, nie ma takiego obowiązku, należy jednak pamiętać, że opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona lub przekazana na poczet kolejnego egzaminu tylko wtedy, gdy informacja o nieobecności wpłynie najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu.

Przebieg szkolenia

 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
Forma zajęć

 • Stacjonarnie – w naszym ośrodku szkoleniowym lub zakładzie pracy wskazanym przez klienta
 • On-line– istnieje możliwość przeprowadzenia części szkolenia w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS (dotyczy części teoretycznej )
Przebieg egzaminu

 • Część 1: egzamin teoretyczny, składający się z 15 pytań
 • Część 2: egzamin praktyczny na placu manewrowym
Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do obsługi układnic magazynowych


Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach przeprowadzane są specjalistyczne kursy UDT na obsługę układnic magazynowych, które prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy kursant – zarówno prywatny, jak i pracownik firmy może liczyć na dużą dawkę wiedzy teoretycznej oraz praktycznej od prawdziwych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie.

UPRAWNIENIA NA UKŁADNICE – ZAKRES KWALIFIKACJI

Dzięki kursowi na operatora układnic magazynowych kursant posiądzie niezbędne umiejętności do tego, aby praca z maszyną była wydajna, bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami BHP. Przejście przez szkolenie, a także zaliczenie egzaminu zewnętrznego wiążę się z uzyskaniem uprawnień do obsługi układnic magazynowych różnego rodzaju.

UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI UKŁADNIC MAGAZYNOWYCH – CHARAKTER CZASOWY

Zdobyte kwalifikacje z zakresu prawidłowej obsługi układnic magazynowych są wydawane czasowo. Co ważne jednak – czynny operator musi odnowić uprawnienia, zanim stracą one ważność. Dlatego też takie osoby powinny na 3 miesiące przed przedawnieniem kwalifikacji złożyć odpowiedni wniosek. Więcej o charakterze czasowym uprawnień do obsługi układnic magazynowych napisane jest w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

KURS NA OBSŁUGĘ UKŁADNIC MAGAZYNOWYCH Z CERTYFIKATEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, OPOLSKIM I WIELKOPOLSKIM

Usługi szkoleniowe dla firm i osób prywatnych z zakresu obsługi układnic magazynowych realizowane są obecnie w:

 • województwie śląskim
 • województwie opolskim,
 • województwie wielkopolskim.

SZKOLENIA DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH NA OPERATORA UKŁADNIC W KRAPKOWICACH, OPOLU, KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, RACIBORZU, KLUCZBORKU, NYSIE, STRZELCACH OPOLSKICH, OLEŚNIE I PRUDNIKU

Pomimo tego, że nasze Centrum Szkolenia Zawodowego znajduje się w Krapkowicach, nie ograniczamy się jedynie do prowadzenia szkoleń w jednej miejscowości. Obecnie organizujemy kursy firmowe i dla pojedynczych kursantów w takich miejscowościach jak:

 • Krapkowice,
 • Opole,
 • Kędzierzyn-Koźle,
 • Racibórz,
 • Kluczbork,
 • Nysa,
 • Strzelce Opolskie,
 • Olesno,
 • Prudnik.

KURS DLA OPERATORA UKŁADNIC – CENA

Jesteś zainteresowany kursem na operatora układnicy magazynowej? Skontaktuj się z naszym Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach. Nasze szkolenia odbywają się w dogodnym wymiarze czasowym oraz w przystępnej cenie dla każdego.

Zobacz więcej