Projekt 1- BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie

Dla kogo? -> dla osób dorosłych korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby w trudnej sytuacji: 50+, OzN, zamieszkujące powiaty pogranicza będą stanowiły min. 20% grupy docelowej.

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://operator.wmzpp.org/ 

Gdzie się zgłosić? -> Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 30.04.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  
ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn,  
tel. (89)523-55-60,  
e-mail: biuro@wmzpp.org, http://www.wmzpp.org/


Projekt 2- EDUKACJA dla przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego

Dla kogo? -> dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego w tym udzieli wsparcia osobom  znajdującym się w trudnej sytuacji 320UP (min20% z 1600os): osobom  w wieku 50+; osobom  z niepełnosprawnościami; osobom  zamieszkującym  powiaty pograniczna

Gdzie znajdę szczegóły? -> BRAK DANYCH 

Gdzie się zgłosić? -> Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 30.04.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Krajowa Agencja Informacyjna “”Info”” Spółka z o.o.ul.  
Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn,  
nr telefonu 895128228,  
e-mail :biuro@kai-info.eu


Projekt 3- Kariera przyszłości

Dla kogo? -> dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje lub nabyć kwalifikacje. Osoby te muszą mieć miejsce zamieszkania , być zatrudnione lub pobierać naukę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Wsparcie nie dotyczy os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.screp.pl

Gdzie się zgłosić? -> Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2025

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”,  
pl. św. Wojciecha 3,14-400 Pasłęk,  
e-mail: screp@screp.pl,  
tel. 552481091 


Projekt 4- Usługi rozwojowe dla przyszłości Warmii i Mazur   

Dla kogo? -> mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową   

Gdzie znajdę szczegóły? -> brak danych

Gdzie się zgłosić? -> KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA “”INFO” sp. z o.o.    

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA “”INFO” sp. z o.o.  
ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn,  
biuro@kai-info.eu,  
tel. 895128228  


Projekt 5- Adaptacja – Usługi rozwojowe dla MŚP

Dla kogo? -> mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową  

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.instytutbs.eu

Gdzie się zgłosić? -> Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o.

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Intytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k,  
10-165 Olsztyn,  
biuro@instytutbs.eu,  
tel. (89) 512 82 28    


Projekt 6- FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Dla kogo? -> mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową  

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.screp.pl

Gdzie się zgłosić? -> Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”  

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
pl. Św. Wojciecha 3,  
14-400 Pasłęk,  
screp@screp.pl,  
tel. 552481091 


Projekt 7- Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego

Dla kogo? -> mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową

Gdzie znajdę szczegóły? -> www.techpal.com.pl

Gdzie się zgłosić? -> TECHPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Od kiedy? -> 01.01.2024

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: nieogłoszony

Kontakt

TECHPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Franciszka Barcza 16,  
10-685 Olsztyn,  
email: techpal@techpal.com.pl,  
tel. (89) 542 98 21


Projekt 8- Kompetentny region – Warmia i Mazury

Dla kogo? -> mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową   

Gdzie znajdę szczegóły? -> https://inspire-consulting.pl/pl

Gdzie się zgłosić? -> Inspire Consulting sp. z o.o.

Od kiedy? -> 01.12.2023

Do kiedy? -> 31.12.2026

Nabór wniosków: Nabór ma charakter otwarty i trwa przez cały okres realizacji Projektu lub do czasu wyczerpania limitu środków przeznaczonych na Refundację kosztów Usług rozwojowych będących w dyspozycji Operatora.

Kontakt Inspire Consulting sp. z o.o.  
ul. Zbigniewa Herberta 2C/68, 10-686 Olsztyn,  
email: biuro@inspire-consulting.pl,  
Tel. (89) 535 30 90