Operatorami środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy. Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków KFS do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczony jest na dofinansowania kształcenia ustawicznego dla pracodawców bądź pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Więcej o KFS na platformie Youtube.