Kurs na wózki widłowe

Szkolenia na wózki widłowe należą do jednych z najpopularniejszych kursów UDT. W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach zajmujemy się rzetelnym przygotowaniem kursantów (prywatnych i pracowników firm) do zdobycia uprawnień na wózki widłowe, a także do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ważność uprawnień: 10 lat)
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (ważność uprawnień: 5 lat)
 • Typy wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora (przed, w trakcie i po wykonywaniu pracy)
 • Podnoszenie ładunków
 • Bezpieczna wymiana butli gazowej
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin
 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań medycznych do kierowania urządzeniami technicznymi
 • Czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
 • Miejsce szkolenia: wskazany zakład pracy lub Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75/ Kamienna 9 47-300 Krapkowice)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaplecze socjalne
 • Dostęp do wózka jezdniowego na czas zajęć praktycznych
 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Szkolenie trwa 25 godzin – obejmuje zajęcia teoretyczne i praktykę.

Tak – po zakończonym kursie należy podejść do egzaminu przed komisją UDT, jednak egzamin nie następuje od razu po szkoleniu- jest to uzależnione od terminu, jaki zostanie wyznaczony przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z przepisami prawa, od momentu złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu, urząd ma 30 dni na wyznaczenie jego terminu. W praktyce sporo zależy od „obciążenia” danego oddziału, od tego, czy jest to sezon urlopowy/ okres świąteczny.

Tak – udział w szkoleniu nie jest warunkiem koniecznym, jednak zdecydowanie ułatwia zdobycie wyniku pozytywnego.

Od 9.02.2024 r. wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 268,33 zł.

Wszystko zależy od tego, w jakim czasie zostały uznane przez pracodawcę. Uprawnienia wydane do 31.12.2004 r. były ważne do końca 2023 r.

Bezterminowe uprawnienia UDT były ważne do końca 2023 r.

Wszystko zależy od daty ich wystawienia.  Uprawnienia wydane do 31.12.2004 r. są ważne do końca 2023 r., uprawnienia wydane do 31.12.2014 r. są ważne do końca 2026 r, natomiast uprawnienia wydane pomiędzy: 1.01.2015 a 10.08.2018 będą obowiązywały do końca 2027 r. Powyższe terminy mają zastosowanie tylko w przypadku kontynuacji pracy w tym samym zakładzie.

Jest to zależne od kategorii uprawnień – dla wózków z wysięgnikiem okres ważności wynosi 5 lat, natomiast dla wózków niespecjalizowanych, potocznie zwanych „widlakami” okres ważności uprawnień wynosi 10 lat.

Jeżeli egzaminowany został zgłoszony do egzaminu przez firmę szkoleniową, to ona odpowiada za sprawy formalne i do jej siedziby zostanie wysłane zaświadczenie kwalifikacyjne, które następnie przekaże osobie zainteresowanej.

Przebieg szkolenia

 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
Forma zajęć

 • Stacjonarnie – w naszym ośrodku szkoleniowym lub zakładzie pracy wskazanym przez klienta
 • On-line– istnieje możliwość przeprowadzenia części szkolenia w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS (dotyczy części teoretycznej )
Przebieg egzaminu

 • Część 1: egzamin teoretyczny, składający się z 15 pytań
 • Część 2: egzamin praktyczny na placu manewrowym
Najbliższe terminy

Kalendarz szkoleń

Miesiąc / kursLipiecSierpieńWrzesień
Kurs na wózki widłowe15-16.07.2024
Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do obsługi wózków jezdniowych niespecjalizowanych lub specjalizowanych z wysięgnikiem

Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy

Każdy kursant, który zapisze się na kurs na wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach, zyskuje gwarancję jakości oferowanych przez nas szkoleń. W naszej placówce stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i rzetelność – szkolenie na wózek widłowy prowadzone jest przez wykwalifikowane osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z tego typu maszynami, a także przekazywaniu wiedzy i umiejętności innym osobom.

Nasz kurs operatora kompleksowo przygotuje Cię na wymagany egzamin przed komisją dozoru technicznego. Głównym celem szkolenia jest skuteczne opanowanie praktycznych umiejętności kierowania wózkiem. Z pomocą naszego ośrodka szkolenia zawodowego przystąpisz do egzaminu przygotowany najlepiej jak to możliwe, a zdobycie potrzebnych dokumentów do obsługi pojazdu będzie jedynie formalnością. Godziny trwania i miejsce szkolenia dostosowany jest zawsze do potrzeb i możliwości grupy, dlatego ustalany jest zawsze indywidualnie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

Aby starać się o uprawnienia na wózki widłowe trzeba mieć ukończone 18 lat i wykształcenie na minimum na poziomie podstawowym. Nie można również posiadać żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze operatora wózków jezdniowych. Warto sprawdzić, czy nie ma takich przeciwwskazań w naszym przypadku – pozwoli nam uniknąć rozczarowania w trakcie badań lekarskich, które będziemy musieli przejść przy zatrudnieniu. Dla osób, które chciałyby przejść takie wstępne badania, istnieje taka możliwość u lekarza medycyny pracy, z którym współpracujemy, jednak to badanie nie jest obowiązkowe i nie obejmuje go opłata za kurs.

UPRAWNIENIA NA WÓZKI WIDŁOWE – JAKIE DAJĄ KORZYŚCI?

Kurs na wózki widłowe pozwoli przyszłemu operatorowi podnieść swoje kwalifikacje w obsłudze pojazdów podnośnikowych. Nasze szkolenie obejmuje zakres na obsługę pojazdów czołowych, bocznych, a także specjalizowanych. Nabyte nowe kwalifikacje i uprawnienia UDT do obsługi tych maszyn mogą przyczynić się do otrzymania awansu w pracy, a co za tym idzie – zwiększenia wynagrodzenia.

Osoby poszukujące zatrudnienia wykorzystają zaświadczenia Urzędu Dozoru Technicznego o umiejętności obsługi wózków jako kartę przetargową na rynku pracy. Wiele urządzeń tego typu znajdują szerokie zastosowanie w prawie wszystkich większych zakładach, przez co wykwalifikowani operatorzy są poszukiwani i niezwykle cenieni.

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE – RODZAJE

Wózki jezdniowe podnośnikowe to profesjonalna nazwa urządzeń, które potocznie nazywamy widlakami. Nie każdy pojazd jest jednak taki sam, mimo że często przypisujemy je do jednej kategorii. Należy przywiązywać do tego uwagę, ponieważ różne wózki widłowe mogą wymagać innych kwalifikacji, a nasze uprawnienia mogą okazać się niewystarczające, co może przysporzyć sporo problemów zarówno nam, jak i pracodawcy. Do ich obsługi niezbędne jest zdobycie odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego poprzedzonego odbyciem szkoleń i egzaminem przed państwową komisją.

Widlaki ze względu na napęd dzielimy na:

wózki widłowe elektryczne – działają na akumulator i nie produkują spalin, dlatego najczęściej znajdują zastosowanie na halach produkcyjnych i magazynach gdzie praca odbywa się pod zadaszeniem,

wózki widłowe spalinowe – napędzane olejem napędowym, benzyną lub gazem LPG – produkują wiele spalin, dlatego przeznaczone są do użytku na otwartych przestrzeniach,

wózki widłowe gazowe – również modele na otwartą przestrzeń napędzane gazem – pokazujemy niezwykle ważne zasady bezpiecznej wymiany źródła zasilania

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach możesz uzyskać uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym, elektrycznym i gazowym – jeśli jesteś zainteresowany – nie czekaj i odezwij się do nas.

UPRAWNIENIA, JAKIE MOŻNA ZDOBYĆ NA WÓZKI WIDŁOWE

Urząd nadzoru technicznego wyróżnia trzy kategorie uprawnień UDT z zakresu obsługi wózków widłowych. Poszczególne uprawnienia upoważniają do pracy na konkretnych modelach różniących się znacznie budową i przystosowaniem do konkretnych warunków użytkowania. Ważne, aby dokładnie określić poziom wymaganych uprawnień przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć nieporozumień przed egzaminem UDT. Poniżej przedstawiamy ich rodzaje i urządzenia transportu bliskiego, które są do nich przypisane.

KATEGORIA III WJO

Jest to kategoria która, zapewnia najmniejsze upoważnienia na wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Daje możliwość kierowania wózkiem widłowym z dowolnym napędem i bez ograniczeń maksymalnej wysokości podnoszenia jednak sterowanymi wyłącznie spoza wózka. Tego rodzaju zaświadczenia dają zatem uprawnienia do obsługi różnego rodzaju wózków paletowych elektrycznych.

KATEGORIA II WJO

Uprawnienia z tej kategorii pozwalają prowadzić wszystkie wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Zaliczają się do nich wózki o dowolnym napędzie, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń maksymalnego udźwigu.

KATEGORIA I WJO

Posiadanie wyższej kategorii uprawnień upoważnia też oczywiście do obsługi tych zaliczanych do niższego rzędu. Tak więc ukończenie kursu i zdobycie zaświadczenia do obsługi urządzeń z kategorii I WJO pozwala na obsługę dowolnych wózków widłowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami obsługa podnośników z napędem mechanicznym została podzielona na dwa zakresy:

 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym z wyłączeniem wózków o zmiennym wysięgu i takich, gdzie operator jest podnoszony razem z ładunkiem. Kiedyś były to kategorie IIWJO i IIIWJO,
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym wraz z wózkami o zmiennym wysięgu i takich, gdzie operator jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem – dawniej IWJO.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN UDT NA WÓZKI WIDŁOWE?

Po zakończeniu kursu na wózki widłowe czeka nas egzamin zdawany przed Komisją powołana przez jedną z trzech jednostek dozoru technicznego. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jak wygląda taki egzamin i czego należy się spodziewać?

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Pierwsza część egzaminu trwa pół godziny i sprawdza informacje z zakresu obsługi konkretnego urządzenia, jego budowy oraz obowiązków operatora. Wszystko to w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. W celu pozytywnego zaliczenia należy udzielić prawidłowej odpowiedzi przynajmniej na 11 pytań.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Gdy zaliczymy pierwszy etap (czego dowiemy się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu) możemy przystąpić do kolejnej części egzaminu. Składa się ona z dwóch zadań i sprawdza umiejętności kierowania wózkiem widłowym.

Po pierwsze zostaniemy poproszeni o zaprezentowanie jednej czynności z zakresu obsługi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez członka komisji z Urzędu. Może to być sprawdzenie ogólnego stanu technicznego, działanie oświetlenia, poziomu płynów, wymiana butli gazowej w wózku lub inne tego typu czynności określone w instrukcji eksploatacji.

Następnie zostaje sprawdzona nasze umiejętności jazdy i manewrowania maszyną z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu otrzymamy konkretne zadanie, które polega na przejechaniu wraz z ładunkiem z jednego punktu do drugiego.

SZKOLENIE NA WÓZKI WIDŁOWE – JAK DŁUGO SĄ WAŻNE KWALIFIKACJE?

Uprawnienia na tego typu urządzenia jeszcze do niedawna wydawane były bezterminowo. Jednak wedle Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, na ten moment mają charakter czasowy.

OKRES WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ ZALEŻY OD TYPU POJAZDÓW:

 • dla wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres 10 lat (II i III WJO),
 • dla wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres 5 lat (I WJO).

Przepisy te nie oznaczają jednak, że czynny operator powinien zdawać jeszcze raz egzamin. Wystarczy, aby taka osoba na 3 miesiące przed wygaśnięciem terminu złożyła bezpłatny wniosek o przedłużenie kwalifikacji UDT wraz z oświadczeniem, że w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku przez 3 lata pracował w zakładzie, w którym wykorzystywał swoje umiejętności.

ILE MOŻNA ZAROBIĆ JAKO OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO?

Odpowiedz na pytanie „ile zarabia operator wózka widłowego” nie jest jednak jednoznaczna i zależy oczywiście od wielu czynników. Jest to wiedza bardzo przydatna, która zdecydowanie może wpływać na to czy zdecydujemy się odbyć naukę. Każdy zakład charakteryzuje się inną specyfiką pracy, a co za tym idzie, różne są też obowiązki osób tam zatrudnionych. Wynagrodzenie różnić będzie się również w zależności od stażu, województwa, rodzaju firmy czy wykształcenia. Ciężko więc podać jedną konkretną kwotę, jednak możemy podeprzeć się statystykami, opartymi na badaniach przeprowadzonych przez portal pracuj.pl. Wynika z nich, że średnia zarobków na takim stanowisku to 2936 zł netto.

SZKOLENIA NA OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO Z CERTYFIKATEM DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, ŚLĄSKIE I WIELKOPOLSKIE

Jesteś zainteresowany stacjonarnym szkoleniem na operatora wózków widłowych? CSZ Krapkowice realizuje swoje usługi w wielu częściach Polski, w tym w:

 • województwie opolskim,
 • województwie śląskim,
 • województwie wielkopolskim.

KURSY NA WÓZEK WIDŁOWY – CENA

Szkolenie na wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to oferta korzystna czasowo i finansowo. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem z obsługi wózków widłowych, to koniecznie skontaktuj się z nami – razem ustalimy dogodne warunki dla każdego.

Serdecznie zapraszamy każdego zainteresowanego zdobyciem uprawnień pozwalających na pracę na stanowisku operatora – zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą dostępną na naszej stronie internetowej www.csz.com.pl. Organizujemy również inne możliwe szkolenia zapewniające kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego UDT. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, lub chcesz zdobyć więcej informacji np. o godzinach otwarcia, lub szczegółach szkolenia na miejscu w firmie – zapraszamy do kontaktu. Polecamy nasze usługi – zapewniamy kursy i szkolenia na najwyższym poziomie

Zobacz więcej