Kurs na suwnicę

Kurs na suwnice w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to kompleksowy zestaw szkoleń, dzięki którym przyszli operatorzy suwnic nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi tych maszyn. Kurs na suwnice jest zgodny z obowiązującym programem i wymogami.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Rodzaje Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Typy stosowanych suwnic
 • Czynności operatora
 • Budowa różnego typu suwnic
 • Przenoszenie ładunków
 • BHP
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne
 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń i pracy na warsztacie
 • Czas trwania: 25 godzin lekcyjnych
 • Termin ustalany indywidualnie, dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Miejsce szkolenia: wskazany zakład pracy lub Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75 i/lub Kamienna 9, 47-300 Krapkowice)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zaplecze socjalne
 • Dostęp do suwnicy na czas zajęć praktycznych
 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Czas trwania kursu wynosi 25 godzin (teoria, praktyka oraz egzamin).

To zależy od kategorii, w której przystępuje się do egzaminu – w przypadku suwnic będą to uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia lub uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Uprawnienia wydawane są na czas określony, zależnie od wybranej kategorii na okres 5 lub 10 lat.

Nie, udział w kursie nie jest warunkiem koniecznym, jednak zdecydowanie ułatwia zdobycie wyniku pozytywnego.

Egzaminowany musi posiadać przy sobie dowód tożsamości. Warto również pamiętać o odpowiednim ubiorze, który będzie spełniał wymogi związane z bezpieczeństwem- klapki, czy sukienkę lepiej odłożyć na inne okazje.

Nie, zakres pytań dostępnych na egzaminie nie wykracza poza pulę pytań, która była omawiana na szkoleniu.

Zgodnie z przepisami prawa, od momentu złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu, urząd ma 30 dni na wyznaczenie jego terminu. W praktyce sporo zależy od „obciążenia” danego oddziału, od tego, czy jest to sezon urlopowy/ okres świąteczny.

Tak, negatywny wynik egzaminu teoretycznego nie daje możliwości przystąpienia do części praktycznej.

Jeżeli egzaminowany przekroczył limit błędów w części teoretycznej, to w zasadzie jego reklamacja nie ma żadnego uzasadnienia. Swój zastrzeżenia może zgłosić co do przebiegu części praktycznej, ważne aby były ku temu jakieś podstawy, np. nagranie z egzaminu.

Egzamin poprawkowy niczym nie różni się od egzaminu, do którego przystępowało się po raz pierwszy – obowiązuje ta sama procedura złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Przebieg szkolenia

 • 1 spotkanie: omówienie części teoretycznej egzaminu UDT wraz z analizą pytań egzaminacyjnych, zgłoszenie kandydata do egzaminu
 • 2 spotkanie: zajęcia praktyczne
 • 3 spotkanie: powtórka przed egzaminem, egzamin UDT (teoretyczny + praktyczny)
Forma zajęć

 • Stacjonarnie – w naszym ośrodku szkoleniowym lub zakładzie pracy wskazanym przez klienta
 • On-line– istnieje możliwość przeprowadzenia części szkolenia w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy TEAMS (dotyczy części teoretycznej )
Przebieg egzaminu

 • Część 1: egzamin teoretyczny, składający się z 15 pytań
 • Część 2: egzamin praktyczny na placu manewrowym
Same plusy!

Korzyści

Uprawnienia

do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego lub specjalnego przeznaczenia

Praca

możliwość podjęcia pracy w wielu sektorach

Kwalifikacje

stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Korzyści

nabycie nowych kompetencji i umiejętności

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy