Kurs Obmiarowanie Izometryczne

Szkolenie, którego adresatami są przyszli obmiarowcy, to propozycja specjalistycznych zajęć dla wykwalifikowanych i doświadczonych przedstawicieli branży izolacji przemysłowych. Kursanci poszerzą swój warsztat pracy o nowe kompetencje, związane z prawidłowym rozliczaniem robót, właściwą realizacją zamówień, dotyczącą wykonywania prefabrykacji z blachy.

Ważne informacje

Szczegóły kursu

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe + posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie izolacji przemysłowych
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń i pracy na warsztacie
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl) oraz terminowa wpłata zaliczki
 • 4 dni – 40 godzin lekcyjnych
 • Prowadzenie zajęć (pon.-pt.): 7:00-15:00
 • Możliwość modyfikacji czasu trwania szkolenia, w zależności od potrzeb klienta (dotyczy szkoleń zamkniętych)
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75 i/lub ulica Kamienna 9, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie)
 • W pełni wyposażony warsztat szkoleniowy
 • Dostęp do narzędzi, sprzętu i materiałów izolacyjnych
 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Zaplecze socjalne
 • Przerwy kawowe
 • Na czas trwania szkolenia uczestnik musi posiadać obuwie ochronne i odzież roboczą, do pracy na warsztacie.
 • Zasady wymiarowania
 • System obmiarowania izometrycznego płaszcza
 • Metody pomiarów
 • Rozwinięcia blacharskie
 • Sporządzanie list pomiarowych na podstawie dokumentacji
 • Rzuty aksometryczne

i wiele więcej.

FAQ

Często zadawane pytania

Dla Twojej wygody i szybkiego dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy sekcję z pytaniami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania naszych klientów.

Obmiarowanie izometryczne, to kolejna oferta specjalistycznego kursu, z którego mogą skorzystać doświadczeni monterzy i blacharze izolacji przemysłowych.

W kursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z min. podstawowym wykształceniem, poszerzonym o wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji oraz izolacji przemysłowych.

Uczestnik kursu zdobędzie nowe kompetencje w zakresie prawidłowego kosztorysowania, dokumentowania i rozliczania robót, w właściwy sposób będzie realizował zamówienia, związane z wykonywaniem prefabrykacji z blachy przez warsztaty blacharskie.

Zdecydowanie tak, pozwoli ona na prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie projektów.

Poszerzenie swoich kompetencji o specjalistyczne szkolenie z obmiarowania izometrycznego w znacznym stopniu wpłynie na poprawę własnej pozycji na rynku pracy.

Szkolenie trwa 40 godzin lekcyjnych, czyli 4 dni robocze.

Materiały szkoleniowe są zapewniane przez organizatora.

Po zakończonym szkoleniu, jego uczestnik uzyska certyfikat, wraz z suplementem, potwierdzającym zakres nabytych w trakcie szkolenia kwalifikacji.

Najbliższe terminy

Kalendarz szkoleń

Miesiąc / kursMajCzerwiecLipiec
Obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych07.05-10.05.2024
Same plusy!

Korzyści

Kompetencje

do wykonywania czynności związanych z prawidłowym rozliczaniem robót oraz właściwą realizacją zamówień.


Rozwój

następny etap twojej kariery. Szansa na awans i lepsze wynagrodzenie.
 


Praca

nabyte umiejętności i wiedza mogą przyczynić się do zwiększenia jakości wykonywanych prac, co z kolei może wpłynąć na zadowolenie klientów i wzmocnienie pozycji na rynku.

Najlepszy

najlepszy stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług


Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy, dzięki nabytym umiejętnościom podczas szkolenia

Certyfikat

rozpoznawany i uznawany certyfikat, który daje przewagę konkurencyjną przy poszukiwaniu pracy lub awansie zawodowym.

Oceny

Poznaj opinie klientów!

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silna stroną szkolenia jest bardzo duża wiedza wykładowcy i doświadczenie, które posiada oraz dobrze wyposażona sala i warsztat
Rafał
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Silnymi stronami organizacji szkolenia są profesjonalne podejście od kursantów dodatkowa wiedza poza programowa
Bartosz
(12-23.07.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Dobre strony : szybkie tempo, ciekawa tematyka, profesjonalne podejście, duża ilość ciekawostek. Brak słabych stron.
Kacper
(13-24.09.2021)
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Uważam, że organizacja szkolenia nie posiada słabych stron wręcz przeciwnie są tylko silne strony, które dały mi wiele doświadczenia teoretycznego oraz praktycznego.
Grzegorz
(12-23.07.2021)
Baza wiedzy

Poradnik branżowy

Kurs jest na obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych niezwykle ważny dla osób pracujących w tej branży, ponieważ umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy potrzebnych do wykonywania precyzyjnych pomiarów w celu optymalizacji izolacji przemysłowych. Pozwala on zdobyć głębsze zrozumienie technik i procedur związanych z tym procesem.

ZNACZENIE I KORZYŚCI Z KURSU NA OBMIAROWANIE IZOMETRYCZNE W IZOLACJACH PRZEMYSŁOWYCH

Kurs na obmiarowanie izometryczne pozwala zdobyć umiejętności potrzebne do identyfikacji ewentualnych problemów z izolacją przemysłową. Wczesne wykrycie problemów, takich jak uszkodzenia lub wady, umożliwia szybką interwencję i naprawę, co może zminimalizować koszty i potencjalne przestoje w produkcji. Taka specjalistyczna wiedza i umiejętności są cenione na rynku pracy w sektorze przemysłowym, dlatego może to otworzyć nowe możliwości kariery i zwiększyć atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców.

CZYM JEST OBMIAROWANIE IZOMETRYCZNE W IZOLACJACH PRZEMYSŁOWYCH?

Obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych to proces pomiaru i analizy powierzchni izolacyjnych w celu dokładnego określenia ich wymiarów i kształtu. Jest to niezwykle istotne w branży izolacji przemysłowej, ponieważ precyzyjne pomiary pozwalają na odpowiednie dopasowanie izolacji do konkretnych obiektów i zapewnienie optymalnej ochrony termicznej i akustycznej.

Dlaczego warto zdobyć umiejętności związane z obmiarowaniem izometrycznym?

Zdobycie umiejętności związanych z obmiarowaniem izometrycznym w izolacjach przemysłowych przynosi wiele korzyści. Oto kilka z nich:

 • doskonała precyzja pomiarów – kurs na obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych dostarcza uczestnikom wiedzy na temat precyzyjnych technik pomiarowych, co pozwala to osiągnąć doskonałą precyzję pomiarów – ma to kluczowe znaczenie przy projektowaniu i montażu izolacji przemysłowych,
 • optymalizacja izolacji – odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu odpowiedniej temperatury i zapewnieniu energooszczędności w budynkach, dzięki nabytym umiejętnością będziesz umieć wybrać odpowiednią jakość i ilość materiałów, które posiadać będą dobre parametry termoizolacyjne,
 • zwiększenie efektywności pracy – umiejętność dokładnego obmiarowania izolacji przemysłowych przekłada się na zwiększenie efektywności pracy; precyzyjne pomiary pozwalają uniknąć błędów i niedopasowań, co skraca czas montażu i redukuje koszty.
 • podnoszenie jakości izolacji – dobre obmiarowanie izometryczne przyczynia się do podniesienia jakości izolacji przemysłowych, co zapewnia lepszą ochronę termiczną – możemy więc oferować wyższą jakość usług,
 • zwiększenie atrakcyjności zawodowej – posiadanie umiejętności związanych z obmiarowaniem izometrycznym w izolacjach przemysłowych czyni Cię bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy, co pozwala nadążyć za stale rozwijającą się branżą i przekonać pracodawców do swojej osoby.

Certyfikaty i akredytacje

Przed wyborem kursu na obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych warto zwrócić uwagę na certyfikaty i akredytacje oferowane przez szkołę lub instytucję prowadzącą szkolenie. Posiadanie odpowiednich certyfikatów może być ważne, zwłaszcza jeśli planujesz pracować w branży izolacji przemysłowych lub chcesz podnieść swoje kwalifikacje.

Nasz kurs obmiarowanie izometryczne skierowany jest do wykwalifikowanych i doświadczonych przedstawicieli branży izolacji przemysłowych posiadających podstawową znajomość izolacji przemysłowych i umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych. Ukończenie szkolenia otwiera drzwi do pracy w branży izolacji przemysłowych – pomoże znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. obmiarowania izometrycznego, projektant izolacji przemysłowych lub konsultant techniczny.

Zobacz więcej