Książka: „Monter izolacji przemysłowych” wsparciem dla początkujących wykonawców zawodu

Monter izolacji przemysłowych najczęściej wykonuje swoją pracę w dużych zakładach przemysłowych, takich jak elektrownie i elektrociepłownie, rafinerie, zakłady petrochemiczne oraz chemiczne, platformy wiertnicze czy też zakłady przetwórstwa drzewnego, spożywczego lub farmaceutycznego. Na rynku nie brakuje ofert pracy dla wykonawców tego zawodu, co zatem zrobić, aby zostać monterem izolacji przemysłowych?

Jak można było zostać monterem izolacji przemysłowych?

Monter izolacji przemysłowych, na rynku polskim jest dosyć młodym zawodem, do PKZiS (Polska Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) został wpisany w 2007 r. na wniosek członków stowarzyszenia R&M Centrum Szkolenia Zawodowego (wcześniejsza nazwa naszego ośrodka szkoleniowego).

Brak możliwości kształcenia nie był barierą dla wykonywania tego zawodu. Polacy, wykonujący prace monterskie za granicą czerpali wiedzę i nabierali doświadczenia z obserwacji wykwalifikowanych izolerów, którzy takie wykształcenie posiadali. Ten sposób zdobywania wiedzy i umiejętności w dłuższej perspektywie czasowej nie do końca satysfakcjonował wykonawców izolacji przemysłowych, którzy chcieli realizować zagraniczne projekty. Zrodziła się zatem potrzeba kształcenia w zawodzie od podstaw.

Monter izolacji przemysłowych – dwie drogi do zdobycia uprawnień.

Wcześniejszy model „zdobywania doświadczenia z obserwacji” w dzisiejszej rzeczywistości nie miałby racji bytu, ponieważ każdy pracodawca poza deklaracją, oczekuje dokumentu, potwierdzającego zdobytą wiedzę i doświadczenie w danym zawodzie. Jakie są zatem możliwości zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu: monter izolacji przemysłowych?

Pierwsza z nich to oczywiście wybór zawodu: monter izolacji przemysłowych i podjęcie kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia (dawniej: zasadnicza szkoła zawodowa). Kształcenie to trwa przez okres 3 lat i zakończone jest egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą. Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny ze zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu.

Z tej propozycji najczęściej skorzysta młodzież. A co z osobami dorosłymi, które myślą o przebranżowieniu? One również mogą uzyskać prawo do wykonywania zawodu. Warunkiem jest udział w szkoleniu zawodowym: monter izolacji przemysłowych. Takie szkolenie trwa 2 tygodnie, a jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do wykonywania prac monterskich na samodzielnym stanowisku. Jest to fundament, na którym przyszli monterzy będą budować swoje doświadczenie zawodowe. Podejmując decyzję o udziale w szkoleniu, warto zweryfikować, czy wybrana jednostka szkoleniowa posiada akredytację i certyfikaty, potwierdzające jakość świadczonych usług oraz ma doświadczoną kadrę instruktorów i wykładowców, którzy profesjonalnie, a jednocześnie zrozumiale przekażą pierwsze zawodowe szlify.

Materiały dydaktyczne dla początkujących monterów izolacji przemysłowych

Do tej pory na polskim rynku nie była dostępna żadna pozycja książkowa, która opisywałaby krok po kroku profesję montera izolacji przemysłowych oraz zagadnienia, z jakimi początkujący wykonawca tego zawodu musi się zmierzyć.

W kształceniu, zarówno szkoły, jak i firmy szkoleniowe posiłkowały się własnymi opracowaniami, skryptami oraz materiałami zaczerpniętymi od wykonawców i producentów materiałów izolacyjnych (broszury, katalogi, filmiki pokazowe, próbki materiałów izolacyjnych).

Po raz kolejny postanowiliśmy wypełnić tę lukę, wydając z końcem 2022 r. podręcznik: „Monter izolacji przemysłowych”. Książka w jasny i przystępny sposób odsłania przed czytelnikiem kolejne obszary wiedzy, systematyzuje ją i porządkuje. Dzięki czemu uczeń lub kursant może krok po kroku poznawać tajniki zawodu: monter izolacji przemysłowych, bez konieczności czerpania informacji z wielu różnych źródeł. Osoby zainteresowane publikacją mogą wejść w jej posiadanie, składając zamówienie mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w naszym ośrodku szkoleniowym. Książka jest także dostępna w głównych Bibliotekach Akademickich na terenie całego kraju.

Podobne wpisy