Ile trwa kurs na operatora żurawi wieżowych i szybko montujących

Praca na żurawiu wieżowym potocznie nazywanym żurawiem lub dźwigiem, wymaga zdania egzaminu przed jednym z trzech organów dozoru technicznego, które powołane są na mocy ustawy z 21 grudnia 2000 roku o Dozorze Technicznym – UDT (Urząd Dozoru Technicznego), TDT (Transportowy Dozór Techniczny) lub  WDT (Wojskowy Dozór Techniczny).

Jak wygląda egzamin na operatora żurawi?

Egzamin na operatora żurawi odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Ten akt prawny precyzuje zakres uprawnień oraz termin ważności samego uprawnienia. Jako że żurawie najczęściej można znaleźć na budowach to są one zarejestrowane w UDT a co za tym idzie to ten organ organizuje znaczącą większość egzaminów w zakresie obsługi. Sam egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Teoretyczna część egzaminu

Pierwsza część polega na wypełnieniu testu liczącego piętnaście pytań w czasie trzydziestu minut. Aby zaliczyć go pozytywnie, należy udzielić jedenaście prawidłowych odpowiedzi. Na stronie Urzędu można znaleźć bazę przykładowych pytań liczącą aż 965 pozycji. Pytania te obejmują swym zakresem:

 • ogólne przepisy BHP związane z pracą na żurawiach,
 • ustawę o Dozorze technicznym wraz z rozporządzeniami:
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
  •  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
 • elementy konstrukcji nośnej,
 • mechanizm podnoszenia (wciągarki i wciągniki),
 • mechanizm obrotu wieży,
 • mechanizm wodzaka,
 • systemy zabezpieczeń,
 • zawiesia i zasady ich doboru,
 • metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej – komunikacja przy pomocy krótkofalówki i przy pomocy znormalizowanego systemu gestów.

Praktyczna część egzaminu

Po pozytywnym wyniku z części teoretycznej możemy przystąpić do praktyki. Szczegółowe informacje, na temat tego, jak powinna przebiegać ta część egzaminu, znajdują się na stronie Urzędu Dozoru Technicznego. Widnieją tam dokładnie opisane zagadnienia, z których zostaniemy sprawdzeni oraz opis praktycznych zadań egzaminacyjnych. Jedno z nich będziemy musieli wykonać, aby zaprezentować egzaminatorowi umiejętność obsługi danego urządzenia UDT.

Sam przebieg tej części egzaminu jest następujący: najpierw dostajemy jedno z zagadnień z wytycznych i jeśli odpowiedź będzie wyczerpująca, Inspektor Dozoru Technicznego dopuści nas do ćwiczenia praktycznego. 

Jak widać sam zakres wiedzy i umiejętności potrzebny do pozytywnego zaliczenia egzaminu jest dość duży. Kurs przygotowujący do egzaminu organizowany przez Centrum Szkolenia Zawodowego obejmuje 4 do 5 dni teorii oraz 2 dni praktyki w grupach nie większych niż 6 osób. Nasze szkolenia odbywają się:

 • w formie stacjonarnej w naszym ośrodku szkoleniowym mieszczącym się w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej 75,
 • on-line na platformie Microsoft Teams. 

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące zestawy przykładowych pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami oraz omówienie zagadnień praktycznych. Istnieje możliwość wypożyczenia (nieodpłatnie) kasku, okularów ochronnych oraz kamizelki odblaskowej, które są wymagane na zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik kursu powinien przedstawić do wglądu zgodę lekarza medycyny na podjęcie zatrudnienia w zawodzie wymagającym pracy na wysokości powyżej 3 m.

Podsumowując: kurs składa się z dwóch części teoretycznej trwającej 5 dni i praktycznej trwającej 2 dni. Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych lub chcesz poznać więcej informacji na temat naszego kursu na żurawia, skontaktuj się z nami.

Jeśli żurawie nie są tym, co Cię interesuje, natomiast chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej o wózkach widłowych – jesteśmy do Twojej dyspozycji! Jak obliczyć udźwig wózka widłowego? Odpowiadamy na naszym blogu!

Podobne wpisy