Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? A może nowy zawód?

Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum oraz studia i wreszcie nasza wymarzona praca, to utarta ścieżka edukacji i zawodowego rozwoju w Polsce.

Druga, znacznie krótsza ścieżka, to szkoła podstawowa, gimnazjum, zawodówka, a następnie egzaminy zawodowe.

To dwa najpowszechniejsze scenariusze rozpoczynania kariery.

Jednak w trakcie kariery zawodowej pojawiają się różne sytuacje zawodowe lub rodzinne, gdy stajemy przed dylematem: brnąć nadal i się frustrować czy dokonać znaczącej przemiany w życiu. Może trzeba zdobyć nowy zawód? Jak wynika z naszego doświadczenia, niezwykle często dochodzi do zmiany zawodu osób z wyższym wykształceniem.

Żadna praca nie jest już szczególnie stabilna. Wyobraź sobie, jak bezpiecznie byś się poczuł, gdybyś miał dodatkowe atrakcyjne kwalifikacje i znacznie większą niezależność. Nie jesteś technicznym wyjadaczem? Zdobądź potrzebne ci umiejętności zawodowe. Nie jest to trudne, a wiele osób, z którymi rozmawialiśmy na kursach, miało równie mało do czynienia z techniką, co ty.

Kursy – najszybsza droga do zdobycia nowego zawodu

Najszybszym sposobem zdobycia nowego zawodu lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych to specjalistyczny kurs prowadzony przez renomowany ośrodek. Ważne, aby program obejmował minimum 100 godzin lekcyjnych (80 godzin zegarowych) zajęć teoretycznych i praktycznych liczonych łącznie. Ważne także, aby po takim kursie i kilkumiesięcznej praktyce była możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego i uzyskania dyplomu honorowanego w całej Europie. Pamiętać należy, że egzamin czeladniczy zdają uczniowie szkół zawodowych; obecnie branżowych, po zakończonym 3-letnim cyklu kształcenia. Dyplom czeladniczy jest potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych.

Jeżeli chcesz szybko zdobyć zawód z możliwością zatrudnienia za granicą, to wybór jest oczywisty. Najpierw kurs montera izolacji przemysłowych, potem kilkumiesięczne doświadczenie na budowie (normalna zarobkowa praca) i można przystępować do egzaminu czeladniczego. W niespełna sześć miesięcy lub szybciej można zdobyć kwalifikacje potwierdzone dyplomem czeladniczym, poszukiwanych w całej Europie fachowców branży izolacji przemysłowych.

Ośrodkiem, który specjalizuje się od wielu lat w kształceniu fachowców branży izolacji przemysłowych, jest Centrum Szkolenia Zawodowego.

Od 2007 roku kształcimy młodzież i przekwalifikowujemy dorosłych w nowych zawodach montera izolacji przemysłowych oraz blacharza izolacji przemysłowych. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo fachowcy branży izolacji przemysłowych są poszukiwani w całej Europie.

Czemu akurat branża izolacji przemysłowych? Bo to zawody jeszcze mało znane. Wprowadzono je do szkolnictwa zawodowego w 2010 roku i nadal mało szkół kształci w tych zawodach. Ponadto niewielu uczniów kończy te szkoły w porównaniu np. z logistykami, w związku z czym istnieje znacznie mniejsza konkurencja na rynku pracy. Oferta zatrudnienia w tym zawodzie w kraju i na świece bardzo duża, a podstawy zawodu łatwo jest opanować.

Dowiedz się również, dlaczego szkolenia zawodowe są szansą na lepsze zarobki – na naszym blogu czekają na Ciebie także inne ciekawe artykuły!

Podobne wpisy