Uprawnienia TDT, a UDT – jakie są różnice?

Uprawnienia TDT i UDT określają przepisy oraz uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności z zakresu dozoru technicznego. Z pozoru działania tych dwóch jednostek mogą się wydawać identyczne, lecz posiadają one znaczące różnice pod względem kategorii uprawnień oraz zakresu wykonywania działań. Zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się, jakie są różnice między uprawnieniami TDT, a UDT.

Czym jest TDT?

Transportowy dozór techniczny jest to jednostka powołana w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń odzyskiwania par paliwa oraz działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych dziedzinach. Transportowemu dozorowi technicznemu podlegają również urządzenia dalekiego transportu oraz urządzenia techniczne zainstalowane na obszarach kolejowych, pojazdy szynowe oraz cysterny wykorzystywane w ruchu drogowym i żegludze śródlądowej.

Kategorie uprawnień TDT

Głównymi zadaniami TDT są działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, wydawania certyfikatów dopuszczających pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych, sprawdzania stacji kontroli pojazdów czy spełniają one wszelkie normy pod względem zgodności wyposażenia i warunków lokalowych oraz prowadzenia działań związanych z homologacją pojazdów.

Czym jest UDT?

Urząd Dozoru Technicznego obejmuje działania w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych na podstawie szeregu aktów prawnych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska poprzez rozprężenie gazów pod ciśnieniem bądź takich, które wyzwalają potencjalną energię kinetyczną podczas przemieszczania ludzi lub ładunków o ograniczonym zasięgu.

Główne zadania UDT

Podstawowym zakresem działań UDT jest certyfikowanie systemów jakości w zakresie urządzeń technicznych, opiniowanie oraz wydawanie decyzji dotyczących wykonywania działań dozoru technicznego, nadzorowanie oraz kontrolowanie przepisów bezpieczeństwa, oraz sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne. Urząd Dozoru Technicznego obejmuje również jednostki certyfikujące, które prowadzą szkolenia UDT i egzaminy z zakresu konserwacji urządzeń oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego i dalekiego.

Uprawnienia TDT, a UDT

Uprawnienia TDT pozwalają na wdrożenie właściwej technologii wytwarzania, naprawy bądź modernizacji urządzeń technicznych, obsługi odpowiedniego sprzętu np. Wózków widłowych, organizowania kontroli jakości. Natomiast uprawnienia UDT określają zakres obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających nadzorowi technicznemu. Wszystkim tym uprawnieniom podlegają urządzenia do transportu bliskiego takie jak wciągarki, suwnice, żurawie, podesty ruchome, a także wózki jezdniowe podnośnikowe.

TDT uprawnienia na wózki widłowe

Jeśli wózek widłowy, który chcemy obsługiwać, jest zarejestrowany w transportowym dozorze technicznym, a my mamy uprawnienia z zakresu UDT to zgodnie z ustawą z 2019 roku, która mówi o tym, że zaświadczenie wydane przez jeden organ potwierdza kwalifikacje osób w zakresie eksploatacji urządzenia, w tym wypadku wózka widłowego. Oznacza to, że posiadając certyfikaty wydane przez UDT, możemy obsługiwać wszystkie urządzenia bliskiego transportu, w których skład wchodzą wózki widłowe.

UDT, TDT – podsumowanie

Dzięki powyższemu artykułowi znasz już różnicę między UDT a TDT oraz w ich strukturze, a także uprawnień i działań, jakimi podlegają. Ponadto dzięki posiadanym kwalifikacjom z zakresu obsługi systemów technologii urządzeń transportu bliskiego i dalekiego osoba pracująca w UDT i TDT może obsługiwać te same urządzenia.

Może Cię również zainteresować artykuł poświęcony wyjaśnieniu, jakie są rodzaje opon do wózka widłowego. Zapraszamy do lektury!

Podobne wpisy