Konserwator UDT – egzamin, wymagania, obowiązki

Konserwator urządzeń transportu bliskiego to specjalista zajmujący się nadzorowaniem urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego w fabrykach, zakładach produkcyjnych, magazynach i innych miejscach pracy, w których wykorzystywane są UTB (Urządzenia Transportu Bliskiego). Dzięki temu możliwości zdobycia zatrudnienia są bardzo dobre i posiadając tak solidny fach, można liczyć na dobre zarobki. Jak zdobyć uprawnienia konserwatora UDT? Postaramy się przybliżyć to w poniższym tekście.

Uprawnienia konserwatora UDT

Kwalifikacje mogą dotyczyć wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych czy wciągników. O tym, jakie dokładnie urządzenia podlegają pod UDT dowiesz się z naszego innego wpisu. Zdobyte uprawnienia zaświadczają kwalifikacje UDT i pomagają zdobyć pracę na stanowisku konserwatora urządzeń UDT.

Po zaliczeniu egzaminu państwowego otrzymasz legitymację konserwatora – uprawnienia są bezterminowe i ważne na terenie całego kraju.

Zadania na stanowisku konserwatora UDT

Obowiązki konserwatora UDT są bardzo szerokie i wiążą się ze stanem technicznym urządzeń transportu bliskiego. Zdobycie odpowiednich uprawnień pozwala na podjęcie pracy na etacie lub prowadzenie własnej działalności. Do podstawowych zadań technika konserwacji należy:

  • usuwanie usterek,
  • dbanie o odpowiedni stan techniczny urządzeń,
  • przeprowadzanie przeglądów urządzeń przed dopuszczeniem ich do użytku,
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych,
  • wymiana olejów, smarów, gazu i innych elementów eksploatacyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej.

Konserwator urządzeń transportu bliskiego musi także posiadać rozległą wiedzę w zakresie standardów BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo miejsca pracy bez incydentów i przekazać operatorowi informacje o bezpiecznej obsłudze urządzeń mechanicznych. Dobry konserwator jest uważny, dba o każdy szczegół i przede wszystkim posiada umiejętność rozwiązywania problemów mechanicznych.

Egzamin na konserwatora UDT

Jak zostać konserwatorem UDT? Na początek należy odbyć specjalny kurs konserwatora UDT. Jest on niezbędny, ponieważ jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne – odpowiednie przygotowanie urządzenia decyduje o bezpieczeństwie w miejscu pracy i może decydować o zdrowiu operatora.

Kurs na konserwatora UDT obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie. Szkolenie ma za zadanie zaznajomić z przepisami i regulacjami prawnymi związanymi z obsługą Urządzeń Transportu Bliskiego oraz przedstawienia technicznych umiejętności dotyczących budową i eksploatacji urządzeń technicznych. Zakres wiedzy uzależniony będzie od urządzenia, na jakie staramy się zdobyć uprawnienia – kurs na konserwatora wózków widłowych skupiał się będzie na innych zagadnieniach niż kurs na suwnice czy dźwigi.

Egzamin na konserwatora UDT odbywa się przed Komisją Dozoru Technicznego. Część teoretyczna składa się z 10 pytań (6 dotyczących zagadnień technicznych, 4 ogólne) – aby zaliczyć, należy odpowiedzieć prawidłowo na minimum 80% z nich. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji zadają egzaminowanemu 2 zadania praktyczne. Wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Konserwator UDT – wymagania

Kandydat na konserwatora wózków widłowych musi mieć ukończone 18 lat, posiadać minimum zawodowe wykształcenie oraz przejść badania lekarskie poświadczające, że może podjąć pracę w tym zawodzie. Takie zaświadczenie może wydać każdy lekarz medycyny pracy. Niezbędne jest także ukończenie odpowiedniego kursu.

Kurs konserwatora UDT– cena

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach posiadamy obszerną ofertę kursów UDT pozwalających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami – podamy Ci szczegółowe informacje dotyczące terminów szkolenia, ceny oraz wymagań, jakie musisz spełnić. Ponadto na naszym blogu znajdziesz również najważniejsze informacje o UDT windy. Zapraszamy!

 

Podobne wpisy