Co należy zrobić, aby przystąpić do egzaminu UDT

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1008) osoba, która chce obsługiwać urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, musi zdać egzamin kwalifikacyjny przed jedną z trzech jednostek dozoru technicznego działających na podstawie ustawy o dozorze technicznym z 2000 r.

Wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu wraz z załącznikami, w którym znajduje się  zgoda na wykorzystanie urządzenia oraz miejsca przeprowadzenia egzaminu. Zgodnie z rozporządzeniem nie ma obowiązku uczestniczenia w kursie przygotowawczym, ale doświadczenie pokazuje, że uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu bez takiego przygotowania jest trudne. 

Profesjonalne szkolenia UDT

Program kursu organizowanego przez Centrum Szkolenia Zawodowego jest efektem wielu lat praktyki naszych instruktorów i dopasowany do wymogów egzaminu przeprowadzanego przez UDT. W jego trakcie są omawiane zagadnienia takie jak budowa urządzeń, systemy zabezpieczeń, BHP, oraz zagadnienia związane ze składowaniem towarów. W trakcie zajęć omawiamy również przykładowe pytania, które Urząd Dozoru Technicznego udostępnia na swoich stronach i stanowią one podstawę do części teoretycznej. Zajęcia praktyczne skupiają się na opanowaniu obsługi urządzenia na takim poziomie, aby nie tylko sam egzamin był formalnością, ale też późniejsza praca nie stanowiła problemu.

Skorzystaj z oferty CSZ Krapkowice

Jeśli chcesz rozpocząć swoją karierę jako operator urządzeń technicznych, możesz sam złożyć wniosek o egzamin, przygotowując sprzęt i miejsce, w którym odbędzie się egzamin. Możesz także przygotować się na własną rękę – my polecamy Ci jednak skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia i wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu UDT. W  Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach znajdziesz profesjonalne kursy na wózki widłowe, kursy na dźwig, szkolenia na suwnice i wiele innych zajęć z wykwalifikowana kadrą, które przygotują Cię do bezproblemowego zaliczenia egzaminu przed komisją państwową, bez względu na kategorie uprawnień UDT. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Podobne wpisy