Książka rewizyjna UDT – czym jest i co się w niej znajduje

Każde urządzenie, które podlega pod dozór techniczny może być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Jest ona wydawana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego po wcześniejszym badaniu przeprowadzonym przez instruktora – wraz z nią otrzymujemy także książkę rewizyjną UDT. Co jest w niej zawarte i do czego ona służy? To właśnie opisaliśmy w poniższym wpisie – zapraszamy.

Książka rewizyjna UDT – co to jest?

Księga rewizyjna urządzenia to dokumentem wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego po jego rejestracji. Zawiera ona zgodę na eksploatację oraz wszystkie dane techniczne pojazdu. Każda maszyna musi posiadać osobny, przypisany egzemplarz, a za jego przechowywanie odpowiada przedsiębiorca.

Książka rewizyjna – jak wyrobić?

W celu założenia książki rewizyjnej należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Dozoru Technicznego. W tym celu trzeba zgłosić się do najbliższej placówki tego organu i złożyć wniosek o przeprowadzenie badań technicznych. Powinien zawierać on pełną dokumentację (dwa egzemplarze) danej maszyny. Wniosek złożyć możesz także drogą elektroniczną na oficjalnym portalu eUDT.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • certyfikat pochodzenia,
 • instrukcja obsługi w postaci DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej),
 • schemat układu hydraulicznego,
 • schemat układu elektrycznego,
 • szczegółowa specyfikacja techniczna.

Książki rewizyjne urządzeń – badania stanu technicznego

Po przyjęciu zgłoszenia potrzebna będzie weryfikacja stanu urządzenia – w tym celu należy ustalić dokładną datę i miejsce badania stanu technicznego pojazdu z inspektorem UDT. Wszystkie kwestie ustalane są indywidualnie – poznamy wymagania dotyczące sposobu przygotowania do inspekcji oraz jej zasady przeprowadzania przeglądu. Ma ono na celu potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze wykonywane jest zawsze w obecności przedsiębiorcy do którego należy sprzęt, wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników UDT.

Podczas badania, inspektor UDT w pierwszej kolejności sprawdzi prawidłowość dokumentów, zgodność wyposażenia urządzenia z przekazaną dokumentacją, jego oznakowanie oraz stan techniczny. Następnie wykonywane jest badanie odbiorcze podczas którego sprawdzona zostanie poprawność funkcjonowania urządzenia w warunkach roboczych. Kontroli podlegają także wszystkie zabezpieczenia i środki bezpieczeństwa w zakładzie dotyczące danego pojazdu.

Jeżeli inspektor UDT nie dopatrzy się żadnych przeciwwskazań do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji i wynik badania będzie pozytywny, to zostanie wydana korzystna opinia. Na jej podstawie zostanie następnie założona księga rewizyjna urządzenia. Sposób jej odbioru ustala się indywidualnie – możemy odebrać ją osobiście w placówce UDT lub może zostać wysłana do naszego zakładu. Badania Urzędu Dozoru Technicznego obowiązują na okres 1 roku.

UDT książka rewizyjna – co się w niej znajduje?

Książka rewizyjna wózka widłowego czy każdego innego urządzenia UDT zawierać będzie:

 • informacje o urządzeniu,
 • numer ewidencyjny urządzenia,
 • informacje o wcześniejszym użytkowniku,
 • pełna dokumentacja techniczna
 • daty przeprowadzonych badań oraz terminy kolejnych przeglądów,
 • protoków sporządzony podczas badania odbiorczego przez instruktora UDT
 • decyzja UDT o pozwoleniu na eksploatacje urządzenia.
Potrzebujesz certyfikowanych uprawnień?

Zapisz się na szkolenie UDT i zdobądź niezbędne kwalifikacje w obsłudze urządzeń!

Co to jest dziennik konserwacji urządzenia UDT?

Książka rewizyjna to nie jedyny dokument który posiadać musi urządzenie podlegające pod UDT. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest także do prowadzenia dziennika konserwacji – jest to zeszyt w którym konserwator dokonuje wpisów o przeprowadzonych przeglądach i naprawach. Wpisy należy uzupełniać na bieżąco, a każda maszyna musi posiadać oddzielny dziennik.

Trzeba także pamiętać, że do obsługi opisywanych wyżej urządzeń niezbędne są odpowiednie uprawnienia. Takie można zdobyć jedynie po zaliczeniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jeżeli szukasz profesjonalnego szkolenia, które doskonale przygotuje Cię do pracy na stanowisku operatora urządzeń transportu bliskiego, to zapraszamy na nasze kursy UDT. Przekażemy Ci niezbędną wiedzę z zakresu obsługi, konserwacji oraz BHP tych maszyn. Posiadamy wykwalifikowanych istruktorów którzy prowadzą szkolenia na wózki widłowedźwigizwyżki czy suwnice. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – Centrum Szkolenia zawodowego w Krapkowicach. A jeśli nie wiesz czym różnią się uprawnienia TDT od UDT, koniecznie zapoznaj się z treścią kolejnego wpisu.

Podobne wpisy