Inspektor UDT – jak nim zostać?

Rolą inspektora UDT jest egzekwowanie przepisów i udostępnianie do użytku maszyn oraz powierzchni magazynowych i budowlanych. Jakie warunki musi spełniać osoba starająca się o takie stanowisko? Tego dowiesz się w dzisiejszym wpisie.

Kim jest Inspektor UDT?

Jest pracownikiem Urzędu Dozoru Technicznego, który wykonuje czynności na podstawie ustawy o dozorze technicznym z 2000 r. i pełnomocnictwa Dyrektora UDT.

Do głównych zadań należą:

  • prowadzenie kontroli i oceny stanu technicznego urządzeń,
  • wydawanie decyzji administracyjnych,
  • sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzeń – udział w komisjach egzaminacyjnych,
  • uzgadnianie dokumentacji,
  • badanie przyczyn wypadków i uszkodzeń urządzeń transportu bliskiego.

Inspektor dozoru technicznego – jakie musi mieć wykształcenie?

Aby zostać Inspektorem, należy ukończyć studia na kierunku technicznym. Preferowane są elektrotechnika, mechanika lub automatyka. Należy też posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w utrzymaniu ruchu urządzeń. Dodatkowo mile widziane są studia podyplomowe na kierunkach technicznych, doświadczenie jako konserwator Urządzeń Transportu Bliskiego oraz język obcy na poziomie komunikatywnym.

Jak zostać inspektorem UDT?

W procesie rekrutacji szczególna uwaga przywiązywana jest do motywacji kandydata do podjęcia pracy. Poszukiwane są osoby otwarte na nowe doświadczenia, gotowe na realizację ambitnych celów, chętne do zdobywania wiedzy oraz w prosty sposób nawiązujące relacje z klientami. Musi być to osoba zdecydowana w egzekwowaniu prawa i stosująca się do ściśle określonych przepisów.

Dodatkowo warto zapisać się na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który znacząco pomoże jego uczestnikom w osiągnięciu zamierzonego celu.

Ile zarabia inspektor UDT?

Miesięczna mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku wynosi 4300 zł brutto. Oznacza to, że średnio co drugi inspektor dozoru technicznego na stanowisku specjalista otrzymuje pensję w przedziale 3700 zł a 4700 zł. Około 10-15 procent osób w danym zawodzie deklaruje wysokość swojego wynagrodzenia powyżej lub poniżej średniej. Wynagrodzenie to mieści się w przedziale pomiędzy 3400 zł a 5100 zł. Wynagrodzenie na stanowisku inspektora dozoru technicznego będą różne w zależności od rodzaju umowy Ważnym czynnikiem, który może determinować kształtowanie się wysokości pensji, jest także lokalizacja miejsca pracy.

Mamy dla Ciebie znacznie więcej wartościowych porad – od tych bezpośrednio związanych ze szkoleniami UDT, aż po egzamin i wymagania konserwatora UDT.

Podobne wpisy