Przedłużanie uprawnień UDT i SEP – jak to zrobić?

Uprawnienia UDT i SEP są niezbędne do wykonywania wielu czynności w dużych zakładach pracy. Aby uzyskać takie pozwolenie należy przejść odpowiednie szkolenie i zdać egzamin państwowy. Na jaki czas są wydawane i jak wygląda przedłużanie uprawnień UDT i SEP?

UDT– przedłużenie uprawnień

Na wstępie należy zacząć od tego, czym w ogóle są zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez jednostki Dozoru Technicznego oraz te uprawniające do pracy z urządzeniami energetycznymi.

Zgodnie z Ustawą z 21.12.2000 roku urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą być obsługiwane tylko przez osoby posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ dozoru technicznego. W Polsce są to Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT) i Wojskowy Dozór Techniczny (WDT). Zasady wydawania zaświadczeń, zakres i okres ważności zostały doprecyzowane w specjalnym rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji do obsługi i konserwacji urządzeń podlegającym dozorowi Technicznemu. Osoby obsługujące i konserwujące takie urządzenia zobowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Zaświadczenia wydawane w ramach działań Dozoru technicznego są wydawane w zależności od urządzenia na czas 5 lub 10 lat. W celu przedłużenia zaświadczenia należy złożyć wniosek w jednostce dozoru technicznego, która wydała uprawnienia. Nie trzeba po raz drugi podchodzić do egzaminu, jednak aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, musimy spełnić kilka warunków.

  1. Wniosek należy złożyć nie później niż na trzy miesiące przed wygaśnięciem zaświadczenia.
  2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywaliśmy czynności wynikające z zakresu naszego zaświadczenia.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, otrzymamy nieodpłatnie zaświadczenie kwalifikacyjne z przedłożonym okresem ważności o kolejne 5 lub 10 lat w zależności od urządzenia. W taki sposób możemy uzyskać przedłużenie uprawnień na wózki widłowe, suwnice, wciągarki żurawie i wiele innych.

Przedłużenie uprawnień SEP – czy trzeba zdawać egzamin ponownie?

Czym są uprawnienia SEP, przybliżyliśmy już we wcześniejszym wpisie. Certyfikat ten niezbędny jest osobom zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w ustawie Ministra Gospodarki. Aby je zdobyć, należy przejść odpowiedni kurs dostosowany do obecnych wymagań obowiązujących aktualnie w dziedzinie elektryki, a następnie zaliczyć egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Jeśli chodzi o zaświadczenia kwalifikacyjne z zakresu energetyki, to tutaj sytuacja jest prosta. Są one ważne przez 5 lat i po tym okresie należy podejść ponownie do egzaminu i otrzymać nowe zaświadczenie. Wiąże się to z ciągłym i dynamicznym rozwojem technicznym w zakresie energetyki, a także częstymi zmianami w przepisach. Dlatego konieczne jest odświeżanie posiadanej wiedzy i przyswajanie nowych informacji co jakiś czas.

W obu przypadkach nasze Centrum Szkolenia Zawodowego oferuje pomoc w formalnościach, jak również w przypadku zaświadczeń kwalifikacyjnych z zakresu energetyki. W naszej ofercie szkoleniowej posiadamy kursy przypominające oraz egzaminy w pełnym zakresie wszystkich trzech grup. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – zapewniamy szkolenia UDT na najwyższym poziomie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Chciałbyś dowiedzieć się również jak zostać inspektorem UDT? Skontaktuj się z nami już dziś – CSZ Krapkowice.

Podobne wpisy