jakie sa specjalizacje montera izolacji przemyslowych

Zastanawiasz się, jakie są specjalizacje montera izolacji przemysłowych? Odpowiedź na to pytanie warto poprzedzić krótką analizą obowiązków, jakie stawia się tej profesji. Monter izolacji przemysłowych wykonuje izolacje: ciepłochronne, zimnochronne, akustyczne i ogniochronne, z zastosowaniem powszechnie używanych materiałów t.j. wełny mineralnej: skalnej i szklanej, foamglassu oraz kauczuków, zwanych elastomerami. W branży pojawiają się jednak nowe materiały izolacyjne albo wymagana jest szczególna technologia wykonania konkretnego rodzaju izolacji. Takie warunki sprzyjają wyodrębnianiu się specjalizacji i specjalistów.

Specjalizacje montera izolacji przemysłowych a zakres jego pracy – o czym należy pamiętać?

Wyszczególnić można monterów izolacji przemysłowych, którzy specjalizują się w izolacjach zimnochronnych niskotemperaturowych np. dla ciekłego azotu minus 210°C. Nie wyklucza ich to z wykonawstwa pozostałych rodzajów izolacji, jednak wyspecjalizowanie się w tak wąskiej dziedzinie, sprawia, że są w niej prawdziwymi fachowcami.

To samo można powiedzieć o montażu pyrożelu, który z kolei wymaga wysokich umiejętności z zakresu rozwiązań blacharskich. Dodatkowo montaż tego materiału wiąże się z użyciem zaawansowanych środków ochrony indywidualnej (kombinezony jednoczęściowe, maski pełnotwarzowe), przez co praca jest bardziej wyczerpująca.

Reformy szkolnictwa zawodowego w zakresie specjalizacji montera izolacji

W 2019 roku, w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego, połączone zostały dwa zawody: blacharz izolacji przemysłowych (popularnie zwany blacharzem warsztatowym) i monter izolacji przemysłowych. Obowiązująca nazwa obejmująca obydwa zawody to monter izolacji przemysłowych. W dalszym ciągu można jednak zdawać egzaminy czeladnicze w zawodzie blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych. Są również osobne kursy dla tych specjalności.

Wyższy stopień zaawansowania, jeżeli chodzi o specjalizację to tzw. obmiarowiec, izometryk. Aby nim zostać, wymagany jest kilkuletni staż pracy i duże umiejętności z zakresu rysunku izometrycznego. Obmiarowanie izometryczne polega na przygotowaniu rysunku oraz zestawienia wszystkich części instalacji przemysłowych do zaizolowania. Izometrię obiektu wykonuje się na podstawie rzeczywistych pomiarów lub na podstawie dokumentacji. Dzięki pracy obmiarowca przygotowywane są zamówienia na materiały izolacyjne i płaszcze osłonowe, a także kosztorysy i preliminarze.

Chcesz zdobyć zarówno praktyczną, jak i teoretyczną wiedzę na ten temat? W CSZ czeka na Ciebie szkolenie na montera izolacji przemysłowych! Czym różni się monter izolacji przemysłowej od termicznej – wyjaśniamy! Zobacz kolejny artykuł.

5/5