UDT windy – najważniejsze informacje

Dźwig to urządzenie stosowane do pionowego przemieszczania osób lub towarów, posiadające napęd elektryczny lub hydrauliczny. Transport odbywa się w kabinie poruszającej się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych znajdującej się zazwyczaj w specjalnym szybie dźwigowym. W potocznym języku nazywane jest po prostu windą. Wszystkie windy UDT podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Przegląd windy UDT – jak uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację?

Dokładne wytyczne dotyczące warunków eksploatacji, rodzaj, zakres i terminy badań technicznych opisuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Winda UDT podlegająca pod Urząd Dozoru Technicznego powinna być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zanim organ ten wyda decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, musi zostać przeprowadzone badanie stanu technicznego przeprowadzane przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Podczas badania sprawdzana jest kompletność i prawidłowość dokumentów, urządzenie podlega klasyfikacji, sprawdza się jego stan techniczny i oznakowanie. Inspektor dokładnie analizuje zgodność wyposażenia urządzenia z przedstawioną dokumentacją i wydaje decyzję.

Dozór techniczny windy UDT – jak wygląda

Podczas przeprowadzania czynności rejestracyjnych urządzenie powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. Właściciel musi zapewnić bezpieczne warunki umożliwiające wykonanie badań, przygotowując miejsce i urządzenie. Konieczne będzie zapewnienie niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także załatwienie obecności konserwatora posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania właściwych czynności.

W przypadku gdy któryś z czynników nie zostanie spełniony inspektor UDT ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego. Najczęściej zdarza się tak w przypadku:

  • nieodpowiedniego urządzenia technicznego do badania,
  • zbyt słabego oświetlenia i innych czynników utrudniających widoczność,
  • zbyt wysokiego stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

Badania UDT windy w trakcie eksploatacji

W trakcie użytkowania windy podlegają następującym badaniom:

  • badania okresowe – dotyczy urządzeń objętych formą dozoru pełnego; wykonywane jest w terminach określonych dla konkretnego typu urządzenia,
  • badanie doraźne eksploatacyjne – wykonuje się jeżeli wystąpi do tego szczególna potrzeba
  • badanie powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadzany jest w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku; polega ono na ustaleniu przyczyn zdarzenia w celu uniknięcia podobnych darzeń w przyszłości.

Jeśli szukasz więcej informacji dotyczących urządzeń transportu bliskiego, zapraszamy do śledzenia naszego bloga. W Centrum Szkolenia Zawodowego znajdziesz także szeroką ofertę szkoleń UDT będących szansą na zdobycie uprawnień do kierowania wózkiem widłowym, dźwigiem, suwnicą czy żurawiem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, natomiast dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił za granicą, mamy specjalny artykuł – ile zarabia monter rusztowań w Holandii? Dowiedz się, czy warto!

5/5