Formularz zgłoszeniowy

  1. Informacje

  2. Potwierdzenie zgłoszenia


   1. Dane osobowe uczestnika

   2. Dane kursu

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie conajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wysokość zaliczki to 2500 zł. Prosimy o podanie w tytule przelewu niezbędnych danych do weryfikacji kursanta.

   Numery kont:

   PL 47 1050 1487 1000 0022 7706 5484

   EU 89 1050 1504 1000 0024 2237 8501

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie conajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wysokość zaliczki to 1000 zł. Prosimy o podanie w tytule przelewu niezbędnych danych do weryfikacji kursanta.

   Numery kont:

   PL 47 1050 1487 1000 0022 7706 5484

   EU 89 1050 1504 1000 0024 2237 8501

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie conajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wysokość zaliczki to 800 zł. Prosimy o podanie w tytule przelewu niezbędnych danych do weryfikacji kursanta.

   Numery kont:

   PL 47 1050 1487 1000 0022 7706 5484

   EU 89 1050 1504 1000 0024 2237 8501

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie conajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wysokość zaliczki to 500 zł. Prosimy o podanie w tytule przelewu niezbędnych danych do weryfikacji kursanta.

   Numery kont:

   PL 47 1050 1487 1000 0022 7706 5484

   EU 89 1050 1504 1000 0024 2237 8501

   2.1 Zaliczka przed szkoleniem

   Osoba prywatna jako uczestnik kursu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za szkolenie conajmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wysokość zaliczki to 2000 zł. Prosimy o podanie w tytule przelewu niezbędnych danych do weryfikacji kursanta.

   Numery kont:

   PL 47 1050 1487 1000 0022 7706 5484

   EU 89 1050 1504 1000 0024 2237 8501

   3. Faktura

   Czy potrzebujesz fakturę imienną?

   3.1 Dane do wystawienia faktury

   4. Potwierdzenie zgłoszenia