Na czym polega rola pomocnika montera rusztowań w Holandii?

Obowiązki montera rusztowań wymagają od niego ogromnej skrupulatności i odpowiedzialności w związku z tym, że to on zajmuje się montażem, demontażem i przebudową rusztowań, od których zależy poziom bezpieczeństwa na budowie. Z tego względu konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zaliczenie egzaminu. Jednak dziś skupimy się na nieco innej profesji – pomocnik montera rusztowań. Czy aby pracować na tym stanowisku, także trzeba przejść jakieś szkolenia? Co właściwie należy do zadań takiego pracownika? Dziś przyjrzymy się temu tematowi z bliska.

Kim jest pomocnik montera rusztowań w Holandii?

Pomocnik montażysty rusztowań stanowiskiem pełni najniższą funkcję w 3-osobowym teamie rusztowaniowców, pomimo to pełniona przez niego rola ma ogromne znaczenie. Zadaniem pomocnika jest przygotowanie materiałów do budowy rusztowania na poziomie 0 metrów, czyli najprościej mówiąc – stąpając po ziemi. Jest to klasa uprawnień, która nie pozwala na wejście pracownika na którykolwiek z poziomów rusztowań w trakcie jego budowy. W pewnym sensie jest to również zaleta pracy na tym stanowisku, ponieważ dzięki pracy na poziomie 0 pomocnik może obserwować budowę rusztowania i zachowanie monterów oraz pierwszych monterów. W toku swojej pracy zapozna się z elementami konstrukcyjnymi rusztowania, jak również upłynni pracę pozostałych monterów, towarzysząc przy montażu i demontażu rusztowania.

O czym należy pamiętać, decydując się na pracę jako pomocnik montera rusztowań w Holandii?

Bez względu na to czym się zawodowo zajmujemy, zawsze najważniejsze jest zadbanie o bezpieczeństwo. Dlatego również osoby zatrudnione na stanowisku pomocnika montera rusztowań, które pomimo że nie wchodzą na rusztowanie, tylko zajmują się podawaniem jego elementów, powinny odbyć instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Kolejną ważną kwestią jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, do których należą m.in.: hełm ochronny oraz rękawice ochronne.

Podnoszenie kwalifikacji przez pomocnika montera rusztowań w Holandii

Zdobyte w pracy doświadczenie pozwoli pomocnikowi montera rusztowań (przed upływem roku) na podejście do egzaminu i podniesienie posiadanych uprawnień. Egzamin na wspomniane stanowisko odbywa się w formie elektronicznej poprzez: 

  1. zalogowanie się na stronę SVWOH,
  2. uiszczenie opłaty rejestracyjnej (ok. 109 €),
  3. udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe (ilość przystąpień do testu jest nieograniczona).

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień na montażystę rusztowań zachęcamy do zapoznania się ofertą Centrum Szkolenia Zawodowego, w której znaleźć można m.in. szkolenie Steigerbouwer i UDT, a co do tych drugich warto także dowiedzieć się czym jest książka rewizyjna UDT i co się w niej znajduje. Miej fach w ręku i zapewnij sobie lepszą pozycję zawodową.

Podobne wpisy