szkolenia zaowdowe

Wiele osób ma świadomość, że szkolenia i systematyczne podnoszenie kwalifikacji są potrzebne. To również korzyść dla firmy, która może chwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą. Mają one dodatkowe znaczenie dla pracowników. Przyczyniają się bowiem do podnoszenia poziomu własnej wartości i pewności siebie.

Z jakich powodów warto robić szkolenia zawodowe?

Szkolenia zawodowe pozwalają na naukę nowych rzeczy i odświeżenie informacji już poznanych

Szkolenie zawodowe szansą na lepsze zarobki

Wiele osób ma świadomość, że szkolenia i systematyczne podnoszenie kwalifikacji są potrzebne. To również korzyść dla firmy, która może chwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą. Mają one również dodatkowe znaczenie dla pracowników. Przyczyniają się bowiem do podnoszenia poziomu własnej wartości i pewności siebie.

Z jakich powodów warto robić szkolenia zawodowe?

Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Szkolenia zawodowe pozwalają na naukę nowych rzeczy i odświeżenie informacji już poznanych. W związku z tym, że współcześnie technologia szybko się rozwija, każdy specjalista powinien systematycznie podnosić swoje kwalifikacje.

Kursy łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną. Prowadzący tłumaczy, na co warto zwrócić uwagę w danym fachu oraz jakie błędy są popełniane najczęściej. Takich informacji nie znajdzie się w najlepszych podręcznikach. Podniesienie swoich umiejętności sprawia, że pracownik chętniej podejmuje się nowych wyzwań, które mogą być drogą to szybkiego awansu i uzyskania silnej pozycji w danym przedsiębiorstwie. Podczas szkoleń można spotkać osoby pracujące w innych krajach, można nawiązać ciekawe kontakty i mieć alternatywę przy zmianie zatrudnienia. Są też osoby, które chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Obecne czasy to rynek pracownika, ale pracownik o wysokich umiejętnościach i kwalifikacjach nawet w trudniejszych czasach i przy zmianie koniunktury możne czuć się pewnym i bezpiecznym. Zawsze bowiem będzie rynek dla fachowców.

Zdobywanie dodatkowych umiejętności w innych zawodach daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i przewagę nad innymi. Zawsze można pracować tam, gdzie wynagrodzenie najlepsze. Nie mamy poczucia przywiązania do jednej branży lub firmy. Nasze doświadczenia pokazują, że np. betoniarz-zbrojarz z dodatkowym zawodem cieśli szalunkowego ma większe możliwości zatrudnienia szczególnie na terenie unii europejskiej.

Obecnie rosnącą popularnością cieszy się kurs na montera izolacji przemysłowych, którego program nauczania został ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie:

  • Monter izolacji przemysłowych – uczestnicząc w szkoleniu w wymiarze 100 godzin lekcyjnych, zdobyć można wiedzę i umiejętności, dotyczące izolacji ciepłochronnych, zimnochronnych, akustycznych i ogniochronnych, a także izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków.

  • Blacharz izolacji przemysłowych – szkolenie przeprowadzane jest w wymiarze 100 godzin lekcyjnych i uczy wykonywania prefabrykacji płaszcza ochronnego izolacji przemysłowych.

Po ukończeniu powyższych kursów można przystąpić do egzaminu czeladniczego. Osoby, które mają ponad 3-letnie doświadczenie w branży izolacji przemysłowych, mogą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Świadectwa czeladnicze lub mistrzowskie są wysoko cenione przez pracodawców krajowych i unijnych.

Dodatkowo osoby, które opanowały wiedzę i umiejętności, dotyczące zawodu związanego z izolacjami przemysłowymi na poziomie minimum średnio zaawansowanym mają możliwość poszerzenia kompetencji o wykonywanie specjalistycznych rozwiązań i rozwinięć blacharskich. Szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje zakres 40 godzin, a poziom zaawansowany to również 40 godzin.

Inną propozycją jest 40-godzinne szkolenie „Obmiarowanie izometryczne w izolacjach przemysłowych”, adresowane do wykwalifikowanych pracowników branży izolacji przemysłowych z konkretnego przedsiębiorstwa, którzy zajmują się rozliczaniem robót oraz zamówień prefabrykacji blach.

Prowadzimy również inne szkolenia, które cieszą się dużą popularnością np. NORSOK R004

Firma Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach jako pierwszy w Polsce akredytowany ośrodek szkoleniowy w branży izolacji przemysłowych przeprowadza, między innymi, wymienione wyżej szkolenia. Wyjątkowym atutem jest możliwość zdania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego oraz zdobycia uprawnień holenderskich IMI.

Centrum Szkolenia Zawodowego jest jedynym w Polsce certyfikowanym ośrodkiem przez Związek Rzemiosła Polskiego organizującym egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodzie monter izolacji przemysłowych, a oprócz tego oferujemy możliwość zapisania się na inne wartościowe szkolenia takie jak np. kurs na blacharza izolacji przemysłowych.

W związku z tym, że współcześnie technologia szybko się rozwija, każdy specjalista powinien systematycznie podnosić swoje kwalifikacje.

Kursy łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną. Prowadzący na podstawie własnych doświadczeń tłumaczy, na co warto zwrócić uwagę w danym fachu oraz jakie błędy są popełniane najczęściej. Takich informacji nie znajdzie się w najlepszych podręcznikach. Zwiększenie zakresu swoich umiejętności sprawia, że pracownik chętniej podejmuje się nowych wyzwań, które mogą być drogą to szybkiego awansu i uzyskania silnej pozycji w danym przedsiębiorstwie. Podczas szkoleń można spotkać ludzi, którzy chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami z danej branży.

Mając stałą pracę, można czuć się pewnym i bezpiecznym. Sprawia to, że motywacja do zdobywania nowych umiejętności spada. Nie bierze się pod uwagę utraty pracy, a kiedy już do takiej sytuacji dochodzi, nie wiadomo, czym się teraz zająć. Uczestniczenie w szkoleniach niezwiązanych z branżą, w której się pracuje, pozwala na zdobycie obszernej wiedzy z  innego obszaru, dzięki czemu zwiększa się szanse zatrudnienie na rodzimym rynku pracy, jak również na rynku zagranicznym. Często przekłada się to również na poszerzenie swoich możliwości i podwyższenie zarobków.

Oceń post