Czym zajmuje się cieśla szalunkowy?

Poznaj trudny i odpowiedzialnego zawód, jakim jest montażysta szalunków, zwany potocznie cieślą szalunkowym. Dowiedź się, czym zajmuje się taka osoba, jakie posiada obowiązki, oraz jakie warunki należy spełnić, by podjąć pracę na takim stanowisku.

Cieśla szalunkowy – jakie ma zadania?

Cieśla szalunkowy zajmuje się pracami budowlanymi związanymi zarówno z systemami szalunkowymi, jak i obróbką drewna na potrzeby tworzenia szablonów, form i obróbek w szalunkach indywidualnych i systemowych. Celem pracy cieśli szalunkowego jest montaż i demontaż szalunków systemowych oraz przygotowanie konstrukcji deskowań indywidualnych. Wykorzystywane są one  jako formy do nadawania kształtu przy wylewaniu betonu lub jako szablony w robotach murarskich.

Bardzo często osoby o tej specjalności posiadają również umiejętności betonowania szalunków, wibrowania betonu oraz układania zbrojenia.

Główne obowiązki cieśli szalunkowego

Osoba pracująca w tym zawodzie powinna mieć wykształcenie minimum zawodowe i dobrze, żeby miała kilkuletnie doświadczenie w tego typu pracach. Musi przejść także odpowiednie szkolenie, które pozwoli w zdobyciu wymaganej wiedzy teoretycznej, a także naukę potrzebnych umiejętności praktycznych, pozwalających na bezpiecznie wykonywanie pracy cieśli szalunkowego.

Do głównych obowiązków tego specjalisty należy:

 • montowanie i demontowanie szalunków systemowych,
 • montowanie i rozbieranie deskowań indywidualnych,
 • montowanie gotowych form ze stali bądź drewna wraz z ich właściwym przygotowaniem,
 • wykonywanie obróbek ciesielskich w szalunkach zarówno systemowych, jak i niesystemowych (okna, drzwi i inne otwory technologiczne w wylewanych elementach),
 • dobór rodzaju drewna i sposobu obróbki przy użyciu narzędzi, urządzeń i maszyn do prac ciesielskich,
 • składowanie elementów deskowania indywidualnego i szalunków systemowych,
 • sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonaniem i montażem elementów szalunków,
 • wykonywanie obróbki elementów drewnianych,
 • transportowanie ręczne i mechaniczne deskowania indywidualnego oraz szalunków systemowych,
 • wykonywanie innych konstrukcji drewnianych na budowie (np.barierek zabezpieczających pomosty)
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony PPOŻ., zasadami ergonomii oraz ochrony środowiska,
 • czytanie rysunku technicznego i konstrukcyjnego,
 • obsługa podstawowych urządzeń wyznaczających poziomy budowlane (niwelator, łata, laser) oraz urządzeń pomiarowych (dalmierz)

Czym musi się cechować dobry cieśla szalunkowy?

Istotne cechy osobowości, jakimi powinien charakteryzować się cieśla szalunkowy to:

 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • dobra koordynacja ruchowa,
 • dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna.

Konieczny będzie również dobry stan zdrowia, nienaganna kondycja fizyczna i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu takich jak np. lęk wysokości, kłopoty z błędnikiem itp. Poza tym cieśla szalunkowy musi wykazać się wiedzą z zakresu chemii oraz fizyki.

Cieśla szalunkowy powinien też ciągle rozwijać branżowo i brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.

Kurs na cieślę szalunkowego – tylko w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach

Zapraszamy do naszego Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach na wzięcie udziału w profesjonalnych kursach. W naszej ofercie szkolenia UDT, dzięki którym zyskasz możliwość zdobycia specjalnego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, uprawniającego do podjęcia zatrudnienia. Dbamy o to, aby zestaw szkoleń zawierał zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, niezbędną do pracy w zawodzie. Wszystkie nasze szkolenia zawodowe kierujemy do osób indywidualnych, a także firm – zapraszamy!

Podobne wpisy