Grupa robotnikow przy konstrukcji

Montażu szalunków, tego odpowiedzialnego i trudnego zadania można się podjąć wyłącznie po specjalistycznym szkoleniu, posiadając niezbędne informacje, które pozwolą na przeprowadzenie procesu szalowania i wylewania betonu, w sposób prawidłowy co pozwoli uniknąć wszelkich awarii, wypadków czy katastrof.

Ze względu na potężne siły działające na ściany szalunków (od 40-120kN/m2 – to w przeliczeniu na bardziej obrazową jednostkę od 4-12 ton), szalunek musi być skonstruowany i ustawiony w zasadzie bezbłędnie. Tylko to pozwoli na bezpieczne jego użytkowanie i wykonanie powierzonego zadania.