Kurs na zwyżki (szkolenie na podesty ruchome)

Podesty ruchome, znane także jako podnośniki koszowe lub zwyżki są maszynami zaliczanymi do urządzeń transportu bliskiego, które podlegają pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. Do ich obsługi niezbędne jest przejście kursu na zwyżki, a także zdanie egzaminu przed komisją UDT w celu zdobycia potrzebnych kwalifikacji.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Kurs na zwyżkę – pod okiem specjalistów

Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach w swojej ofercie posiada specjalisty kurs na zwyżkę (kurs na podesty ruchome), który pozwoli w rzetelny sposób przygotować się do egzaminu. W naszej placówce pracują certyfikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy nastawieni są na kompleksowe i przyjazne przekazanie wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznej w obsłudze zwyżek potrzebnych do bezpiecznej pracy z urządzeniem zgodnie z przepisami BHP.

Kursy na zwyżki – zakres uprawnień

Przebyty kurs na zwyżki wraz z zaliczonym egzaminem przed komisją UDT jest gwarancją uzyskania uprawnień w zakresie obsługi:

 • podestów ruchomych stacjonarnych,
 • podestów ruchomych przejezdnych.

Nasze szkolenia na podnośniki pozwolą kursantowi posiąść wiedzę nie tylko na temat samej obsługi urządzenia, ale również jego budowy, bezpiecznego użytku, a także właściwego działania w wypadku awarii czy wypadku.

Kurs na podesty ruchome – charakter czasowy uprawnień

Kurs na podesty ruchome oraz zdany egzamin gwarantują uzyskanie uprawnień UDT na obsługę tych urządzeń. Wedle Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych zdobyte kwalifikacją mają charakter czasowy.

Nie oznacza to jednak konieczności ponownego zdawania egzaminu przez czynnego operatora. Aby uprawnienia na zwyżki UDT (podesty ruchome) nie straciły ważności, operator powinien złożyć wniosek (na 3 miesiące przed wygaśnięciem ważności kwalifikacji).

Szkolenie na podesty ruchome – cena

Kurs na podnośniki w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to szkolenie przystępne cenowo w niewielkim wymiarze czasowym. Takie rozwiązanie pozwala posiąść wysokie kwalifikacje niewielkim nakładem, dzięki czemu będzie doskonałym wyjściem zarówno dla osób, które poszukują zatrudnienia, jak i tych, którzy już pracują.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na obsługę podestów ruchomych i nie tylko – CSZ.

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Budowa układnic magazynowych
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Eksploatacja zawiesi i haków
 • Obowiązki hakowego

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 6h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty za szkolenie
 • Udział w szkoleniu
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania