Kurs na żurawia – uprawnienia HDS

HDS kurs (kurs na żurawie) to szkolenie z zakresu obsługi urządzenia transportu bliskiego, które wymaga zdobycia specjalnych kwalifikacji. W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach kursanci mają okazję nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą oni gotowi do podejścia do egzaminu przed komisją UDT.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

HDS kurs na żurawie – szkolenie najwyższej jakości

Szkolenie HDS w CSZ Krapkowice prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, którzy umiejętnie potrafią przekazywać wszystkie niezbędne informacje dla przyszłych operatorów. Nasi szkoleniowcy przywiązują uwagę do najdrobniejszych szczegółów, a każdy kursant może liczyć na stałą opiekę w czasie trwania kursu. Przejście naszego szkolenia pozwoli w kompleksowy sposób przygotować się do pracy z żurawiem w bezpieczny sposób zgodny z obowiązującymi zasadami BHP.

Uprawnienia na HDS – zakres kwalifikacji

Kurs operatora żurawia wieżowego w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach ma na celu przygotowanie kursanta do zdania egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza, że taka osoba posiądzie uprawnienia HDS na obsługę:

 • żurawi stacjonarnych,
 • żurawi samojezdnych,
 • żurawi przewoźnych i przenośnych.

Kursy na żurawia – wymagane odnowienie kwalifikacji

Uprawnienia na żurawia są wystawiane czasowo, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Co ważne jednak – nie oznacza to tego, że kurs i na żurawia, a także egzamin należy przejść jeszcze raz. Jedyne, o czym musi pamiętać operator, jest to, aby na 3 miesiące przed upływem terminu ważności, złożyć odpowiedni wniosek, aby przedłużyć posiadane HDS uprawnienia.

Kurs na żurawia – cena

Centrum Szkolenia Zawodowego zaprasza każdą osobę, która pragnie podnieść swoje kwalifikacje, które mogą przyczynić się do znalezienia stabilnej i ciekawej pracy lub podnieść obecne wynagrodzenie w miejscu zatrudnienia. Kursy zawodowe prowadzone są w niewielkim wymiarze czasowym, a także w przystępnej cenie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu – CSZ w Krapkowicach.

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o żurawiach
 • Budowa żurawi stacjonarnych/ przewoźnych i przenośnych
 • Czynności operatora
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Systemy zabezpieczeń
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 6h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej
 • Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania