Szkolenia energetyczne URE

Szkolenia energetyczne w CSZ w Krapkowicach to doskonała okazja dla każdego, kto chce zdobyć specjalistyczne uprawnienia energetyczne potrzebne do pracy w zawodzie. Celem szkolenia każdej grupy (G1- elektrycznej, G2- energetycznej, G3- gazowej) jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki, a co za tym idzie – uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, wydanego przez tę jednostkę. Nabyte uprawnienia są niezbędne do podjęcia lub kontynuowania pracy na stanowiskach o charakterze eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub prac kontrolno-pomiarowych

KURSY ENERGETYCZNE W CSZ KRAPKOWICE – RODZAJE UPRAWNIEŃ

Kursy energetyczne w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach pozwalają zdobyć różne rodzaje uprawnień energetycznych – są to uprawnienia zawodowe z grupy 1,2,3.

 • G1- elektryczne – przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku: eksploatacji i dozoru w zakresie elektroenergetycznym grupy 1.
 • G2- energetyczne – przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych – grupa 2
 • G3 – gazowe – przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe – grupa 3

SZKOLENIE ENERGETYCZNE – I CO DALEJ?

Ukończenie szkolenia na uprawnienia energetyczne, wiąże się z przystąpieniem do egzaminu URE, a jego pozytywny wynik, pozwala na zdobycie uprawnień w zakresie eksploatacji i/lub dozoru. Należy pamiętać, że szczegółowe zasady, związane z posiadaniem uprawnień na danym stanowisku określa polskie prawodawstwo – brak uprawnień, wiąże się z poważnymi konsekwencjami, zwłaszcza w momencie wystąpienia wypadku.

SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE – CO GWARANTUJEMY?

Kurs energetyczny w CSZ w Krapkowicach to okazja do uzyskania specjalistycznych uprawnień, a także nauki pod okiem doświadczonych specjalistów. Co gwarantujemy każdemu kursantowi?

 • Udział w specjalistycznym szkoleniu, zakończonym egzaminem URE.
 • Wyspecjalizowaną kadrę instruktorów i egzaminatorów.
 • Materiały szkoleniowe.

Program:

 • Zgodny z wytycznymi URE, dla danej grupy urządzeń energetycznych

Warunki uczestnictwa:

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe
 • stan zdrowia: brak przeciwwskazań medycznych do obsługi danego urządzenia
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl)

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • 1 dzień
 • Rozpoczęcie zajęć: 8:00
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie)

Do dyspozycji kursanta:

 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Pomieszczenia socjalne, prysznice
 • Poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Uprawnienia energetyczne – czym są?

Wybierając się na kurs na uprawnienia energetyczne, warto na początku dowiedzieć, czym dokładnie one są. Jest to ogólnie przyjęte określenie, które odnosi się do świadectwa kwalifikacyjnego, które przyznawane jest osobom eksploatującym specjalistyczne urządzenia, różne instalacje, a także sieci, które wykorzystywane są w szeroko pojętej branży energetycznej. Nazywane są one często jako uprawnienia energetyczne SEP – warto jednak wiedzieć, że jest to niepoprawne określenie.

Szkolenie na uprawnienia energetyczne wymagane w pracy

Kurs na uprawnienia energetyczne w CSZ Krapkowice otwiera nowe możliwości zawodowe. Ukończenie szkolenia, a także pozytywne zdanie egzaminu, jest równoznaczne z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na wykonywanie prac z obszaru eksploatacji urządzeń energetycznych. 

Co ważne – tego typu uprawnienia są wymagane do wykonywania zawodu. W przypadku, gdy pracownik ich nie posiada, a jest dopuszczony do pracy, dochodzi do naruszenia przepisów różnych ustaw m.in. z kodeksu pracy oraz prawa energetycznego.

Uprawnienia energetyczne – szkolenia dla każdego

Oferta szkoleń na uprawnienia energetyczne w Centrum Szkolenia w Krapkowicach kierowana jest zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego mogą ubiegać się osoby pełnoletnie – niezależnie od posiadanego doświadczenia i poziomu wiedzy.

Zapraszamy każdą osobę, która pragnie otworzyć sobie nowe możliwości zawodowe w relatywnie krótkim czasie i przyjaznej cenie – Centrum Szkolenia Zawodowego Krapkowice.