Kurs operatora wciągników i wciągarek

Wciągarki i wciągniki są urządzeniami technicznymi podlegającymi pod dozór techniczny.

Kurs operatora wciągników i wciągarek to specjalistyczne szkolenie, które kierujemy zarówno do osób pracujących w powiązanym zawodzie, które pragną poszerzyć swoje kwalifikacje, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę zawodową.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Uprawnienia na wciągniki i wciągarki – kurs pod okiem wykwalifikowanych specjalistów

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach stawiamy przede wszystkim na jakość i bezpieczeństwo. Dlatego też każdy kandydat na operatora wciągników i wciągarek może liczyć na pomoc i naukę od wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy rzetelnie podchodzą do szkolenia. Dzięki temu kursanci mają okazję posiąść niezbędną wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne w prosty i przyjemny sposób. 

Profesjonalne podejście, a także wysoki poziom szkoleń sprawi, że przejście naszego kursu świetnie przygotuje każdego uczestnika do przystąpienia do egzaminu przed komisją UDT.

Uprawnienia na układnice – zakres kwalifikacji

Dzięki kursowi na operatora układnic magazynowych kursant posiądzie niezbędne umiejętności do tego, aby praca z maszyną była wydajna, bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami BHP. Przejście przez szkolenie, a także zaliczenie egzaminu zewnętrznego wiążę się z uzyskaniem uprawnień do obsługi układnic magazynowych różnego rodzaju.

Uprawnienia na wciągarki – zakres kwalifikacji

Ukończony kurs na operatora wciągników i wciągarek oraz pozytywnie zdany egzamin końcowy sprawia, że kursant nabywa kwalifikacje na obsługę maszyn w zakresie:

 • wciągników i wciągarek o ogólnym i specjalnym przeznaczeniu,
 • wciągników i wciągarek o ogólnym przeznaczeniu.

Uprawnienia na wciągarki elektryczne – kwalifikacje o charakterze czasowym

Obecne Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, mówi o tym, że uprawnienia na wciągniki i wciągarki elektryczne mają charakter czasowy. Nie oznacza to jednak tego, że czynny operator posiadający kwalifikacje na obsługę wciągników i wciągarek jest zobowiązany do ponownego przystąpienia do egzaminu

Ważne jest jednak dopilnowanie terminu ważności uprawnień UDT. Każdy operator musi pamiętać o tym, aby przed upływem ważności kwalifikacji (3 miesiące przed) złożyć wniosek o ich przedłużeniu.

Kurs operatora wciągarek i wciągników – cena

Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to miejsce, w którym kursanci mogą nabyć specjalistyczne kwalifikacje w niewielkim wymiarze czasowym, a także w rozsądnej cenie.

Jesteś zainteresowany kursem na operatora wciągarek i wciągników? Sprawdź naszą ofertę i sprawdź, dlaczego warto nam zaufać – CSZ Krapkowice.

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o suwnicach
 • Budowa, charakterystyka i klasyfikacja suwnic
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Systemy zabezpieczeń
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 6h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej
 • Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania