Kurs na wózki widłowe

Szkolenia na wózki widłowe należą do jednych z najpopularniejszych kursów UDT. W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach zajmujemy się rzetelnym przygotowaniem kursantów do zdobycia uprawnień na wózki widłowe, a także do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Kurs na wózek widłowy – nauka od wykwalifikowanych instruktorów

Każdy kursant, który zapisze się na kurs na wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach, zyskuje gwarancje jakości oferowanych przez nas szkoleń. W naszej placówce stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i rzetelność – szkolenie na wózek widłowy prowadzone jest przed wykwalifikowane osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z tego typu maszynami, a także przekazywaniu wiedzy i umiejętności innym osobom.

Uprawnienia na wózki widłowe – zakres

Kurs na wózek widłowy pozwoli przyszłemu operatorowi podnieść swoje kwalifikacje w obsłudze pojazdów podnośnikowych. Nasze szkolenie obejmuje zakres na obsługę wózków zdalnie sterowanych, a także specjalizowanych

Kurs wózka widłowego daje wiele korzyści kursantom. Nabycie nowych kwalifikacji i uprawnień do obsługi tych maszyn może przyczynić się do otrzymania awansu w pracy, a co za tym idzie – zwiększenia wynagrodzenia.

Kursy na wózki widłowe – jak długo są ważne kwalifikacje?

Uprawnienia na wózek widłowy jeszcze do niedawna wydawane były bezterminowo. Jednak  wedle Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, na ten moment mają charakter czasowy.

Okres ważności uprawnień zależy od typu pojazdów:

 • dla wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres 10 lat,
 • dla wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres 5 lat.

Przepisy te nie oznaczają jednak, że czynny operator powinien zdawać jeszcze raz egzamin. Wystarczy, aby taka osoba na 3 miesiące przed wygaśnięciem terminu złożyła wniosek o przedłużenie kwalifikacji.

Kursy na wózek widłowy – cena

Kurs na operatora wózka widłowego w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to oferta korzystna czasowo i finansowo. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem na wózki widłowe, to koniecznie skontaktuj się z nami – razem ustalimy dogodne warunki dla każdego.

Serdecznie zapraszamy każdego kursanta – CSZ.

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Czynności operatora
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych (w tym specjalizowanych)
 • Przenoszenie ładunków
 • BHP
 • Bezpieczna wymiana butli gazowej
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 6h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej
 • Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania