Kurs na suwnice – szkolenie CSZ

Kurs na suwnice w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to kompleksowy zestaw szkoleń, dzięki którym przyszli operatorzy suwnic nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi tych maszyn. Kurs na suwnice jest zgodne z obowiązującym programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Kurs na suwnice – Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie na suwnice, dzięki któremu kandydaci mają okazję zdobyć uprawnienia UDT na obsługę tych maszyn. 

Celem kursu operatora suwnic jest nabycie zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności przez kandydata, który po szkoleniu będzie gotowy do sprawnej obsługi tych maszyn zakładowych.

Kurs na operatora suwnicy – pod okiem specjalistów

Kurs operatora suwnicy w CSZ Krapkowice prowadzony jest pod czujnym okiem certyfikowanych, a także doświadczonych specjalistów, którzy w rzetelny sposób przekazują swoją wiedzę kandydatom.

Kurs suwnicowego – dla bezpiecznej pracy

Obsługa suwnicy wymaga od operatora zachowania czujności przez cały czas pracy.

Dlatego też kurs obsługi suwnic w CSZ w Krapkowicach uczy kandydatów przede wszystkim tego, jak obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób.

CSZ w Krapkowicach to miejsce, w którym każdy kursant przechodzi bardzo obszerny kurs. Suwnica musi bowiem być obsługiwana przez osoby odpowiednio wyedukowane, a także wprawione. Po ukończeniu kursu suwnicowy potrafi:

 • doskonale oszacować masę ładunku, 
 • dobrać zawiesia,
 • wyznaczyć trasę transportu,
 • obsłużyć suwnicę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Uprawnienia na suwnice – dla jakich urządzeń?

Kurs na suwnice ma za zadanie przygotować kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi suwnic. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik zdobywa uprawnienia UDT do obsługi suwnic w jednym z następujących zakresów:

 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Uprawnienia do obsługi suwnic – charakter czasowy

Wedle Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnienia do obsługi suwnic mają charakter czasowy. W praktyce oznacza to, że osoba po kursie suwnicowego jest zobowiązana do ponownego zdania egzaminu w wyznaczonym terminie (3 miesiące przed upływem ważności uprawień należy złożyć wniosek o ich przedłużenie).

Kursy na suwnice – cena

Kurs na operatora suwnicy w dogodnej cenie – tylko w CSZ w Krapkowicach. Nasza placówka to miejsce, w którym można zdobyć specjalistyczne uprawnienia UDT w niewielkim nakładzie czasowym za niewielkie pieniądze. Dlatego też z kursu suwnice może skorzystać tak naprawdę każdy – zarówno osoba bez doświadczenia zawodowego, która dopiero zaczyna swoją ścieżkę kariery, jak i pracownicy chcący podnieść swoje kwalifikacje.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszamy każdego zainteresowanego kursem na suwnice.

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o suwnicach
 • Budowa, charakterystyka i klasyfikacja suwnic
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Systemy zabezpieczeń
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 16h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej
 • Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania