Kurs na operatora układnic magazynowych

Układnice magazynowe to urządzenia, które wykorzystywane są w szeroko pojętej logistyce. W Centrum Szkolenia Zawodowego kursanci mają okazję nabyć umiejętności sprawnej obsługi tych maszyn, które przygotują ich do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Kursy na układnice magazynowe w CSZ – nauka od najlepszych

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach przeprowadzane są specjalistyczne kursy UDT na obsługę układnic magazynowych, które prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy kursant może liczyć na dużą dawkę wiedzy teoretycznej oraz praktycznej od prawdziwych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie.

Uprawnienia na układnice – zakres kwalifikacji

Dzięki kursowi na operatora układnic magazynowych kursant posiądzie niezbędne umiejętności do tego, aby praca z maszyną była wydajna, bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami BHP. Przejście przez szkolenie, a także zaliczenie egzaminu zewnętrznego wiążę się z uzyskaniem uprawnień do obsługi układnic magazynowych różnego rodzaju.

Uprawnienia do obsługi układnic magazynowych – charakter czasowy

Zdobyte kwalifikacje z zakresu prawidłowej obsługi układnic magazynowych są wydawane czasowo. Co ważne jednak – czynny operator musi odnowić uprawnienia, zanim stracą one ważność. Dlatego też takie osoby powinny na 3 miesiące przed przedawnieniem kwalifikacji złożyć odpowiedni wniosek. Więcej o charakterze czasowym uprawnień do obsługi układnic magazynowych napisane jest w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs dla operatora układnic – cena

Jesteś zainteresowany kursem na operatora układnicy magazynowej? Skontaktuj się z naszym Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach. Nasze szkolenia odbywają się w dogodnym wymiarze czasowym oraz w przystępnej cenie dla każdego.

Sprawdź naszą pełną ofertę, skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij nowy etap swojej kariery zawodowej – zapraszamy.

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o układnicach
 • Budowa układnic magazynowych
 • Czynności operatora
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Systemy zabezpieczeń
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 6h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej
 • Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania