Kurs na dźwig

Dźwigi można podzielić na: budowlane i towarowo-osobowe. Te drugie (często nazywane potocznie windami) zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego. Oznacza to, że podlegają one pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, przez co do ich obsługi wymagane jest przejście kursu UDT  oraz zdanie egzaminu przed komisją.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Kurs na dźwigi w CSZ – gwarancja jakości

CSZ w Krapkowicach jest certyfikowaną placówką, w której przeprowadzane są kursy na operatora dźwigu zgodne z najnowszymi standardami. Każdy kursant, który zdecyduje się na rozpoczęcie szkolenia, zyskuje gwarancję najwyższej jakości usług. Kurs na dźwigi prowadzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy w rzetelny sposób przekazują swoją wiedzę – zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. Dzięki temu przyszli operatorzy mają okazję posiąść umiejętności z zakresu obsługi dźwigów towarowo-osobowych, ich budowy, bezpiecznej eksploatacji, a także odpowiedniego postępowania w razie wypadku lub awarii maszyn.

Uprawnienia na dźwigi – zakres kwalifikacyjny

Odpowiednio przebyty kurs na dźwig w CSZ w Krapkowicach pozwoli solidnie przygotować się do egzaminu zewnętrznego. W przypadku pozytywnego zaliczenia kursant uzyskuje uprawnienia na dźwigi:

 • towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym,
 • szpitalnych.

Uprawnienia na dźwig – kwalifikacje czasowe

Zaliczony kurs operatora dźwigu oraz zdany egzamin są gwarancją uzyskania odpowiednich kwalifikacji do obsługi tej maszyny – są one jednak wystawiane czasowo. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Ważne: nie oznacza to konieczności ponownego zdawania egzaminu przed komisją UDT. Czynny operator musi na 3 miesiące przed upłynięciem terminu ważności złożyć wniosek, co automatycznie odnowi uprawnienia na kolejny określony okres.

Kurs operatora dźwigu – cena

Szkolenie na operatora dźwigu w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach odbywa się w formie przyjaznej każdemu kursantowi – zarówno od strony czasowej, jak i finansowej. Cena za kurs jest bardzo przystępna, a w przyszłości może okazać się świetną inwestycją w kontekście znalezienia stabilnego zatrudnienia o zadowalających zarobkach.

Jesteś zainteresowanym kursem na operatora dźwigu? Sprawdź naszą pełną ofertę i skontaktuj się z nami już dziś!

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwigach
 • Budowa dźwigów towarowo-osobowych
 • Czynności operatora
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Systemy zabezpieczeń
 • Ćwiczenia testowe
 • Zajęcia praktyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 16h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty egzaminacyjne
 • Złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania