Kurs hakowy (szkolenie na hakowego)

Kurs hakowego polega na sprawdzeniu kwalifikacji hakowego lub sygnalisty. W Centrum Szkolenia Zawodowego przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia zarówno dla osób, które chcą zdobyć umiejętności hakowego, jak i dla hakowych chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Formy prowadzonych zajęć:

 • stacjonarnie – kształcenie w naszym ośrodku szkoleniowym lub na terenie zakładu pracy
 • zdalnie – samokształcenie, poprzez dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie Moodle
 • live streaming – kształcenie w rzeczywistym czasie, w wirtualnej przestrzeni

Uprawnienia hakowego – CSZ w Krapkowicach

Kurs hakowego sygnalisty w CSZ przeznaczony jest dla kursantów, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć swoje obecne umiejętności w pracy. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Celem szkolenia na hakowego jest przekazanie w rzetelny i spokojny sposób wiedzy oraz umiejętności z zakresu obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych, a także bezpiecznego zawieszania oraz przemieszczania ładunków

Odbiorcami szkolenia są osoby, które odpowiadają za bezpieczną obsługę urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak, które wykorzystywane są w pracach:

 • montażowych,
 • magazynowych,
 • budowlanych,
 • remontowych.

Kurs na hakowego – szkolenia prowadzone przez specjalistów

Warto zaznaczyć, że uprawnienia hakowego nie muszą być weryfikowane na specjalnym egzaminie zewnętrznym przed komisją UDT. Nie zmienia to jednak faktu, że praca ta jest bardzo odpowiedzialna i ma realny wpływ na zdrowie i życie wszystkich pracowników. Bardzo istotne jest to, aby kursanci byli dobrze przeszkoleni – ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i obowiązujące zasady BHP. Dlatego też nasza placówka to miejsce, w którym kurs hakowy jest prowadzony przez bardzo doświadczone osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które bardzo dokładnie przekażą niezbędną wiedzę, a także sprawdzą umiejętności kursantów w czasie trwania szkolenia na hakowego.

Kurs hakowego – cena

Hakowy kurs w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach to bardzo korzystna oferta szkoleń. Nauka z naszymi specjalistami jest stosunkowo krótka (ustalana indywidualnie do potrzeb, a także możliwości) oraz przyjazna cenowo.

Masz pytania? Sprawdź naszą pełną ofertę szkoleń i dowiedz się, dlaczego warto zdobyć uprawnienia na hakowego UDT w CSZ – zapraszamy!

W programie m.in.:

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Budowa układnic magazynowych
 • Zasady eksploatacji
 • BHP
 • Eksploatacja zawiesi i haków
 • Obowiązki hakowego

Warunki uczestnictwa:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Stan zdrowia: brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi układnic

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Dostosowany do potrzeb i możliwości grupy
 • Ustalany indywidualnie
 • Każdorazowo wynosi nie mniej niż 6h

Zasady ubiegania się o zaświadczenie:

 • Uiszczenie opłaty za szkolenie
 • Udział w szkoleniu
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu

Dokumenty do pobrania