Kurs pedagogiczny, dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Jak sama nazwa wskazuje, odbiorcami tego szkolenia, są osoby, które mają zamiar zostać instruktorami lub są delegowane, przez swojego pracodawcę, do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Realizacja nauczania, zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych nie jest możliwa, bez posiadania uprawnień pedagogicznych. Kurs pedagogiczny stanowi zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie – i co dalej?

Ukończenie szkolenia, wiąże się z przeprowadzeniem autorskich zajęć z grupą docelową, co pozwala na weryfikację zdobytej wiedzy i wykorzystanie jej w trakcie zajęć praktycznych. Uczestnictwo i aktywność oraz realizacja końcowego zadania, pozwalają na zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Co gwarantujemy?

 • Udział w specjalistycznym szkoleniu, zakończonym egzaminem wewnętrznym.
 • Certyfikat, potwierdzający nabyte kwalifikacje, uprawniające do podjęcia pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu.
 • Wyspecjalizowaną kadrę instruktorów.
 • Materiały szkoleniowe

W programie m.in.:

 • Elementy psychologii w relacji „instruktor- uczeń”
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu
 • Umiejętności dydaktyczne
 • i wiele więcej

Warunki uczestnictwa:

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum średnie, potwierdzone:
 • świadectwem ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 • świadectwem ukończenia szkoły policealnej lub dyplomem ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub tytułem robotnika wykwalifikowanego lub równorzędnym w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub dyplom ukończenia studiów:
 • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl)
 • dodatkowo: ubranie robocze (obuwie ochronne i odzież)

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • 48 godzin
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie) oraz zdalnie- czas realizacji ustalany indywidulanie z trenerem

Do dyspozycji kursanta:

 • Materiały i narzędzia, niezbędne do realizacji zajęć
 • Pomoc i wsparcie trenera
 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Pomieszczenia socjalne, prysznice
 • Poczęstunek

Dokumenty do pobrania