Szczegóły szkolenia

Często zadawane pytania

Szkolenie jest adresowane do pracowników wykonujących prace wysokościowe- będą to pracownicy budowlani, montażyści, wykonujący instalacje, montażyści stawiający rusztowania, firmy świadczące usługi wysokościowe – grono odbiorców jest bardzo szerokie.

Szkolenie wyposaży jego uczestnika nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności, związane z wykonywaniem pracy na wysokości z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. Kluczową rolę w szkoleniu odgrywa bezpieczeństwo, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnik szkolenia uzyska uprawnienia do wykonywania pracy pow. 1 m, które będą potwierdzały jego znajomość z zasadami bezpieczeństwa, przepisami, wymogami oraz właściwy użytkowaniem sprzętu ochrony indywidulanej.

Bezpieczna praca na wysokości to cykl 3 szkoleń poświęconych pracy na wysokości. Moduł pierwszy uczy właściwego wykorzystania SOI, jest dedykowany pracownikom wysokościowym. Moduł II poświęcony jest zarządzaniu praca na wysokości i jest dedykowany kadrze kierowniczej. Ostatni, III moduł, poświęcony jest ratownictwu wysokościowemu.

Kursant jest zobowiązany do posiadania ubrania roboczego lub takiego, które umożliwia wygodne poruszanie się po rusztowaniu szkoleniowym oraz odpowiednie, antypoślizgowe obuwie ochronne.

Udział w szkoleniu nie wymaga doświadczenia na konkretnym stanowisku pracy. Wzięcie udziału w niektórych modułach szkolenia, może wymagać uczestnictwa w podstawowym szkoleniu, związanym z bezpieczeństwem wysokościowym.

Osoba, która ma lęk wysokości prawdopodobnie zrezygnuje z wykonywania prac wysokościowych, dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa współpracowników.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Szkolenie składa się z 2 części: teorii i praktyki

Uprawnienia wydawane są na czas bezterminowy, ich odświeżenie póki co nie jest wymogiem, a zaleceniem – w ramach prewencji warto powtarzać szkolenie co 2 lata.

Pracą na wysokości nazywamy pracę wykonywana powyżej 1 m, kiedy pracownik nie jest zabezpieczony stałymi konstrukcjami/ ścianami, które zapewniałyby mu bezpieczeństwo.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem?

bpnw
bnw2

Co gwarantujemy?

  • Udział w specjalistycznym szkoleniu teoretycznym i praktycznym
  • kadrę instruktorów, posiadających międzynarodowe i prestiżowe uprawnienia, wykorzystywane w codziennej pracy z dostępem linowym
  • autorski program szkolenia, aktualizowany o zmieniające się przepisy prawa krajowego i międzynarodowego
  • środki ochrony indywidualnej, do realizacji części praktycznej szkolenia

Co zyskujesz?

  • Umiejętność planowania i zarządzania pracą na wysokości
  • Wiedzę na temat doboru i eksploatacji sprzętu
  • Wiedzę i umiejętności na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych
  • udział w zajęciach praktycznych
  • certyfikat udziału w szkoleniu

Opinie kursantów

Dobrze prowadzone zajęcia przez instruktora wszystko dobrze tłumaczone. Pomoc przy budowie i duża wiedza istruktora.

Prowadzący kurs we wzorowy sposób z wykorzystaniem wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych przygotowuje uczestników kursu do egzaminu.

Dużo informacji potrzebnych do zdania egzaminu i przyszłej pracy opartych przykładami i doświadczeniem instruktora. Brak słabych stron szkolenia.

 Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu

Bardzo dobre przygotowanie instruktora.

Wszystko ok

Brak uwag. Szkolenie przebiegło miło i szybko.

Obszerny materiał, odpowiednie podejście do wykładowcy, dobry kontakt z kursantami, dużo materiałów do nauki

Miła atmosfera

Korzyści

Uprawnienia

do wykonywania zawodu na samodzielnym stanowisku jako: monter izolacji przemysłowych

Praca

możliwość podjęcia pracy w kraju/ za granicą bezpośrednio po ukończeniu szkolenia

Kwalifikacje

stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych (ubieganie się o tytuł czeladnika/ mistrza w zawodzie)

Najlepszy

stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy

Certfyikat

rozpoznawany i uznawany certyfikat, potwierdzający nabyte kwalifikacje (w wersji PL i ANG),

Zobacz nasze wpisy

Czym zajmuje się operator dźwigu i jak nim zostać?
jakie kwalifikacje sa wymagane aby moc pracowac jako monter izolacji przemyslowych
czym rozni sie monter izolacji termicznej od przemyslowej
jakie sa specjalizacje montera izolacji przemyslowych
Napis: monter izolacji przemysłowych
Uprawnienia UDT – jak wyglądają kursy online w CSZ
Czym zajmuje się cieśla szalunkowy?
Ile trwa kurs na operatora żurawi wieżowych i szybko montujących
Ile kosztują szkolenia UDT?

Szkolenia z zarządzania pracą na wysokości

Praca na wysokości niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania zarówno dla pracowników, jak i dla osób zarządzających tymi pracami. Zrozumienie odpowiedzialności i właściwego podejścia do zarządzania pracą na wysokości jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Nadzór nad pracownikami – bezpieczeństwo to priorytet

Przy realizacji zadań na wysokościach, bezpieczeństwo jest najważniejszym czynnikiem. Chociaż praca na wysokościach jest nieodzownie związana z ryzykiem, odpowiednie szkolenia i procedury mogą znacznie zmniejszyć szansę na występowanie wypadków.

Szkolenia z zarządzania pracą na wysokości skupiają się na instruowaniu zarządców, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników, identyfikować zagrożenia i wprowadzać skuteczne środki zaradcze. Praktyka ta, zwana również nadzorem nad pracownikami, jest kluczowa dla zachowania bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy.

Nadzór pracowników – dlaczego zarządzanie pracą na wysokości jest takie ważne?

Zarządzanie pracą na wysokości jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na miejscu pracy. Osoby pełniące role zarządcze muszą znać zagrożenia związane z pracą na wysokościach, aby mogły efektywnie zabezpieczyć swoich pracowników. Równie ważne jest zrozumienie, jakie procedury należy zastosować, aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę.

Kluczowe aspekty zarządzania pracą na wysokości

Szkolenia z zarządzania pracą na wysokości skupiają się na kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze, zarządcy muszą zrozumieć, jakie są zagrożenia związane z pracą na wysokościach i jak je minimalizować. Po drugie, muszą znać odpowiednie procedury bezpieczeństwa i zasady, które należy stosować. Po trzecie, powinni oni wiedzieć, jak skutecznie nadzorować pracowników podczas pracy na wysokościach.

Szkolenie dostarcza uczestnikom nie tylko  wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, związane z koordynowaniem prac wykonywanych na wysokości z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. Kluczową rolę w szkoleniu odgrywa bezpieczeństwo, a także skuteczność kierowania zespołem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Bezpieczna praca na wysokości – szkolenia zawodowe

Niektóre szkolenia skupiają się na teoretycznych aspektach zarządzania, takich jak identyfikacja zagrożeń i implementacja procedur bezpieczeństwa. Inne szkolenia skupiają się na praktycznych aspektach, takich jak nadzór nad pracownikami na wysokości i skuteczne komunikowanie się z zespołem. Wybór odpowiedniego kursu zależy od specyfiki danej pracy – Szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace na wysokośc jest także szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego czy kurs zabezpieczenia przy pracy na wysokości z SOI (sprzęt ochrony indywidualnej).

Zobacz więcej

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA FIRM

Powiedz nam o realizowanym projekcie, a my dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb