Szkolenie z zarządzania pracą na wysokości – kursy CSZ

Do głównych przyczyn upadków z wysokości podczas pracy należy brak odpowiedniego przeszkolenia i niedostateczny nadzór nad pracownikami. Kierownicy, brygadziści, inspektorzy BHP i pracodawcy to grupa, do której adresujemy szkolenie z zarządzania pracą na wysokości. Oprócz aktualnie obowiązujących przepisów BHP, uczestnicy szkolenia zapoznają się z procesem planowania prac na wysokości w oparciu o zastosowanie niezbędnego wyposażenia. Kursanci opanują metody pracy na wysokości oraz zdobędą wiedzę z zakresu sprzętu i systemu ochrony przed upadkiem. Kurs obejmuje przeszkolenie ze stosowania środków ochrony indywidualnej  w formie praktycznych ćwiczeń oraz zagadnienia z zakresu ratownictwa wysokościowego. Szkolenie z pewnością rozwieje dylematy pojawiające się, gdy zachodzi konieczność doboru odpowiedniego sprzętu i jego eksploatacji. Osoby nadzorujące pracę na wysokości będą potrafiły przekazać kadrze informacje o istniejących ryzykach, sposobach ich minimalizowania i reagowania w sytuacjach niepożądanych.

Szkolenie – i co dalej?

Ukończenie szkolenia, wiąże się z otrzymaniem certyfikatu, potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczną pracą na wysokości. Warto pamiętać, że przepisy jednoznacznie wskazują, że za bezpieczeństwo pracownika odpowiada pracodawca, osoba zarządzająca, kierująca pracami wysokościowymi.

Co gwarantujemy?

 • Udział w specjalistycznym szkoleniu teoretycznym i praktycznym
 • Wyspecjalizowaną kadrę instruktorów, która posiada prestiżowe, międzynarodowe uprawniania, wykorzystywane w codziennej pracy z dostępem linowym
 • Własne opracowania materiałów,
 • Środki ochrony indywidualnej, do realizacji części praktycznej szkolenia

W programie m.in.:

 • Praca na wysokości w świetle obowiązujących przepisów
 • Ocena wystąpienia ryzyka podczas pracy na wysokości
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Obowiązki pracodawcy i osób nadzorujących prace wysokościowe
 • i wiele innych

Warunki uczestnictwa:

 • wiek: ukończone 18 lat
 • wykształcenie: minimum podstawowe + ukończenie I modułu szkolenia (Bezpieczna praca na wysokości z zastosowaniem SOI)
 • stan zdrowia: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy pow. 3 m
 • wymogi formalne: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (na adres: biuro@csz.com.pl)
 • dodatkowo: ubranie robocze (odzież i obuwie ochronne)

Czas trwania i miejsce szkolenia:

 • 1 dzień – 8 godz.
 • Rozpoczęcie zajęć: 8:00
 • Zajęcia odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego (ul. Opolska 75, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie)

Do dyspozycji kursanta:

 • Rusztowanie szkoleniowe
 • Dostęp do sprzętu ochrony indywidualnej
 • Klimatyzowane sale wykładowe
 • Pomieszczenia socjalne, prysznice
 • Poczęstunek

Dokumenty do pobrania